Avgifter

2021-02-27 Fakturan för första halvåret 2021 (januari - juni) har nu skickats ut


Fakturan avser perioden januari - juni 2021 och belopp att betala är 1.500:- (250:-/mån x 6 månader). Förfallodatum är 2021-03-31. Förseningsavgiften är 60:- och påförs automatiskt vid försenad inbetalning.


  • Ni som har anmält er för e-faktura har fått fakturan till er internetbank.
  • Ni som har anmält er för e-postfaktura har fått fakturan skickad via e-post (2021-02-26 från Fortnox)
  • Resterande fakturor håller på att skrivas ut, läggas i kuvert, frankeras, postas och därefter delas ut till er brevlåda av Postnord vilket innebär att ni får fakturan under nästa vecka.


Fr.o.m. 2020 endast 2 fakturor/år från föreningen! (halvårsfakturering med fakturabelopp 1.500:-)


  • Fakturan för första halvåret (jan - juni) skickas ut i mars med förfallodatum 31 mars
  • Fakturan för andra halvåret (juli - dec) skickas ut i september med förfallodatum 30 september
  • Möjlighet till e-postfaktura eller e-faktura. Läs mer här.
  • Observera administrationsavgift på 150:- tas ut vid felaktig inbetalning (för att täcka föreningens extrakostnader för att hantera den felaktiga inbetalningen)


För att minimera föreningens administration och kostnader relaterade till den resurskrävande hanteringen kring hanteringen av avgifterna för våra 700 medlemmar så har styrelsen beslutat att fr.o.m. 2020 minska till 2 st fakturor/år (från tidigare 4 fakturor/år).


Vi öppnar samtidigt upp den efterlängtade möjligheten att få sin faktura skickad via e-post eller e-faktura. Läs mer om e-postfaktura och e-faktura på denna länk.


Genom att du anmäler dig till e-postfaktura eller e-faktura sparar föreningen pengar jämfört med pappersfaktura. Dessutom sparar vi på miljön genom att minska på pappersanvändningen.


Avgiften till föreningen


När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du en avgift till föreningen som täcker både föreningens administrativa kostnader/drift, samt det kollektiva tjänsteutbudet som medlemmarna kan ta del av (gruppavtalen med Ownit och Telenor). Som medlem i föreningen betalar du avgiften oavsett du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.


Om du tecknar individuella tilläggstjänster med tjänsteleverantörerna, exempelvis extra TV kanalpaket, faktureras du för dessa tilläggstjänster direkt av tjänsteleverantören (dessa tilläggstjänster ligger helt utanför föreningens kollektiva tjänsteutbud/gruppavtal).

 

Avgiften fastställs av medlemmarna på årsstämman, och för 2020 är avgiften 1500:-/halvår (250:-/mån) och kommer att faktureras enligt följande:Det OCR nummer som är angiven på fakturan måste anges vid betalningen (annars måste inbetalningen manuellt kopplas mot fakturan vilket innebär merarbete och extra kostnader för föreningen).


Observera att om du av någon anledning inte har fått eller saknar din faktura, är du som medlem i samfällighetsföreningen själv ansvarig att höra av dig till föreningen för att efterlysa din faktura! Vi kommer i samband med varje fakturautskick även att lägga ut en liten påminnelse här på hemsidan.


Vid ägarbyte måste säljaren göra upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan. Fakturan måste betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen (fakturan går inte att "splitta").


Om du är nyinflyttad och fakturan du har fått hem innehåller förra ägarens uppgifter så beror detta förmodligen på att förra ägaren inte har anmält ägarbytet. Det går dock utmärkt att betala fakturan som den är, tänk på att anger rätt OCR nummer. Gör också en anmälan om ägarbyte på denna länk så att föreningen har rätt uppgifter för framtida fakturering.

 

Vid felaktig inbetalning, exempelvis betalning av högt belopp eller liknande, tillkommer en administrationsavgift på 150:- för den kostsamma manuella hantering som detta ofta innebär för föreningen (exempelvis att göra återbetalning på för stort belopp).


Vid försenad inbetalning av fakturan tillkommer en påminnelseavgift på 60:-. Vid utebliven betalning trots påminnelse kommer fastighetens fiber att kopplas ur och ärendet lämnas därefter vidare till inkasso (inkassoavgift tillkommer) och därefter till kronofogdemyndigheten. En administrativ avgift på 500:- tillkommer i inkopplingsavgift för att koppla in fibern igen efter att skulden har reglerats. Notera att inkopplingen av fibern kan ta upp till 5 arbetsdagar från dess att samtliga skulder (inklusive öppningsavgiften) har betalats.


Om ni har frågor kring avgifter eller fakturorna, kontakta ekonomi@barafiber.se