VALBEREDNINGEN

ROBERT OLDÉN

ANTO NOVACIC

Valberedningens främsta uppgift är att föreslå/nominera kandidater till föreningens förtroendeuppdrag, exempelvis styrelseledamot eller revisor, och som medlemmarna beslutar på årsstämman. Medlemmarna väljer vem som ska ingå i valberedningen.


Som medlem har du möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla ditt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna, anmäl då ditt intresse till valberedningen.


Kontakta valberedningen på valberedningen@barafiber.se