INFO TILL MÄKLARE

Om du fått ett uppdrag att sälja en fastighet som ingår gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) ser vi gärna att du tar del av detta informationsblad så att du kan ge en presumtiv köpare korrekt information.

 

 

Månadskostnad Samfällighetsföreningen Bara Fiber

 

Svedala Värby GA:27 förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber. Föreningen äger det fibernätverk som anlagts i Bara och som driftsattes slutet av år 2013. För närvarande är ca 700 fastigheter anslutna till Bara Fiber. För att finansiera installation av fibernätet har samfällighetsföreningen tagit upp ett lån. Föreningens lån är sedan juni 2019 färdigamorterat, vilket har inneburit att månadskostnaden har kunnat sänkas rejält. Se avgifter för mer info.


I månadavgiften ingår det kollektiva tjänsteutbudet: internet från Ownit, telefoni från Ownit samt TV med streamingtjänst från Telenor.


Avräkning av halvårsfaktura vid tillträdesdagen


Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 och ny ägare blir automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber (som förvaltar gemensamhetsanläggningen). Det innebär att köparen kommer att ta över säljarens ansvar att betala avgiften till samfällighetsföreningen.


Vid ägarbyte har säljaren och köparen ett solidariskt betalningsansvar för fakturan men det är säljaren som är ansvarig att göra upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan.


Eftersom det är själva fastigheten som är knuten till medlemskapet i föreningen går det inte att "splitta" en faktura. Halvårsfakturan måste alltså betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen, och dessa 2 parter får göra upp sinsemellan. Som mäklare bör du hantera detta på samma sätt som med avräkningen av den årliga fastighetsskatten i samband med fastighetsöverlåtelsen på banken.

 

Efteranslutning

 

Det finns fastigheter i området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen från början, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen. På www.barafiber.se finns information om vad efteranslutning kostar.

 

Viktigt för en köpare att känna till:

 

  • Köparen blir som lagfaren ägare av fastigheten medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.
  • Köparen får tillgång till Sveriges förmodligen mest prisvärda fibernät.
  • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.
  • Köparen får ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV.
  • En medlem betalar varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om medlemmen väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.
  • Säljaren har ett solidariskt ansvar med köparen om att avgiften betalats. Köparen bör därför kontrollera att alla avgifter har betalats innan köpet har genomförts.
  • För att täcka föreningens administrativa kostnader för registrering av ägarbytet så kommer köparen att debiteras en administrationsavgift på 300:- (detta gäller alla ägarbyten som sker fr.o.m. 1 juli 2020).
  • En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad).
  • En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.


Vi har även sammanställt en "Information till ny ägare" med de punkter som den nya ägaren måste känna till. Informationen finns på denna länk.

 

Vilka tjänster ingår i föreningens tjänsteutbud?

 

Internet: 1000Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  Basutbud ca 20 HD kanaler samt streamingtjänst från Telenor med möjlighet att välja ytterligare kanalpaket som individuellt val.

 

Hänvisa gärna presumtiva köpare till www.barafiber.se så att de kan se vad det innebär att bli medlem i föreningen och om de så önskar själva kan ta kontakt med samfälligheten info@barafiber.se för eventuella frågor.