Driftinformation

Uppdatering 15 dec 11:40: Den trasiga fiberswitchen är nu utbytt av Ownit.


Uppdatering 15 dec kl 11.00: Elarbetet är slutfört och tjänsterna är igång igen.

En av Ownits fiberswitchar vill dessvärre inte starta upp efteråt, vilket innebär att ett 20-tal medlemmar saknar internet. Tekniker från Ownit är på väg för att byta ut den trasiga switchen.


Elarbete onsdagen 15 december mellan kl 9-14


Onsdagen den 15 december mellan kl 9-14 kommer det att utföras arbete av elanläggningen i föreningens nodbod.


Vi byter då jordfelsbrytare samt kopplar in vår nya UPS (batteridrift) som inte gick att aktivera vid förra tillfället (9 nov, se nedan). Detta arbete utförs för att optimera driften och motverka de problem som vi drabbats av tidigare.


Under elarbetet bör man räkna med ett eller flera avbrott i fibernätets tjänster. Vi försöker alltid hålla avbrotten så korta som möjligt utan att äventyra säkerheten. Längre avbrott kan dock förekomma. Vi hoppas på överseende och att slutresultatet blir mycket stabilare tjänster.


Mvh Bara Fiber

Bara Fiber elarbete tisdagen 9 nov mellan kl 9-15


Tisdagen den 9 november mellan kl 9-15 kommer det att utföras arbete av elanläggningen i föreningens nodbod (där föreningens centrala fiberutrustning från Ownit och Telenor finns).


Under denna tidsperiod kan ett eller flera avbrott i fibernätet uppstå när strömmen måste slås av för att arbetet ska kunna fortlöpa. Vi hoppas att allt kommer gå smidigt och kommer försöka se till att avbrotten blir så korta som möjligt.


Arbetet består huvudsakligen av omkoppling och uppgradering av elförsörjningen, samt installation av en ny UPS (reservkraft via batteri). Några av de avbrott i nätet som inträffat den senaste tiden (månaderna) har konstaterats vara relaterade till problem med elförsörjningen där föreningens UPS inte fungerat tillfredsställande


En UPS har till uppgift att skydda utrustningen mot tillfälliga strömavbrott och strömspikar och på så sätt minska riskerna för avbrott i tjänsterna eller att utrustning går sönder.


Vi kommer att informera på Bara Fibers hemsida och facebooksida när arbetet är klart.


Uppdatering 9 nov kl 16.00:

De trasiga fiberswitcharna är nu utbytta av Ownit så tjänsterna ska nu vara igång för samtliga medlemmar.


Uppdatering 9 nov kl 15.00:


Dagens elarbete har nu slutförts och tjänsterna är uppe igen. Dessvärre ville några av Ownit's fiberswitchar inte starta upp efter avbrottet vilket påverkar internettjänsten för ett antal medlemmar. Ownit är på väg ut för att byta ut dessa och de kommer att bytas ut under eftermiddagen/kvällen