2022-12-02


För att föreningen bättre ska förstå hur nöjda medlemmarna är med tjänsterna i fibernätet, genomförs under december månad en “temperaturmätning”. Resultatet kommer att presenteras på årsstämman och kan användas som stöd i eventuella framtida förbättrings- och förändringsarbeten samt kommande tjänsteupphandling. Denna temperaturmätning kommer att genomföras årligen.

Enkäten tar ca 2 minuter att svara på.

Samtliga hushåll som bor i en fastighet som är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber är välkomna att svara på enkäten (max ett enkätsvar per hushåll).

Sista svarsdag är 2023-01-01


Klicka här för att komma till temperaturmätningen
Sekretesspolicy för temperaturmätningen:


Temperaturmätningen görs via extern tjänste från Webbenkäter som är ett företag baserat i Zurich/Schweiz. Dina svar behandlas anonymt, förutom om du själv väljer att ange dina personuppgifter i något av enkätens svarsfält. För mer information om Webbenkäter och deras integritetspolicy, klicka här.