Motioner

MOTIONER

Motioner inför årsstämman ska varje år vara tillhanda styrelsen senast årsskiftet så att styrelsen hinner förbereda motionerna inför årsstämman i mars.

 

Motioner skickas in till motioner@barafiber.se eller via brev till Samfällighetsföreningen Bara Fiber, Spångholmsgatan 27, 23361 BARA senast 31/12.

 

Det är viktigt att motionen innehåller tydlig och klar information om vad det är ni vill ska genomföras, varför samt förslag på hur. Självklart måste den också innehålla namn, kontaktuppgifter samt adress.