2024

ÅRSSTÄMMA 2024 (2024-03-24)


Dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse

Detaljerad redovisning av rörelsekostnader (årsredovisning)

Motioner

Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning för år 2024

Inkomst- och utgiftsstat "budget" 2024-2025

Debiteringslängd 2024-2025(uppdaterad enligt beslut på årsstämman)

Ordningsregler

Valberedningens förslag för år 2024

Resultat från temperaturmätning 2023

Fullmakt för ombud