AVDRAG FÖR RÄNTEUTGIFT

AVDRAG FÖR RÄNTEUTGIFT I DIN DEKLARATION- INKOMSTÅRET 2019


Vår förening har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernätverk. Under 2019 amorterades lånet färdigt och föreningen betalade totalt ca 5.000 kr i ränta under 2019, vilket fördelat per andel (anslutning) blir 8 kronor.


Som medlem har du rätt att göra avdrag för din andel av ränteutgiften. Om fastigheten ägs av mer än en person kan avdraget för ränteutgiften fördelas mellan delägarna efter eget önskemål. Om du köpt eller sålt fastigheten under året ska avdraget fördelas så att det motsvarar den tid du ägt fastigheten.


Totalt får avdraget inte vara högre än 8 kronor per andel.


I deklarationen gör du avdraget som ränteutgift och du kan under övriga upplysningar informera om att ”avdraget avser min andel av ränteutgift på det lån som Samfällighetsföreningen Bara Fiber (Org.nr. 717914-1028) har tagit upp för installation av fibernätverk”.