Belopp

Observera belopp 1.500 kr

2020-03-16


Vi har noterat att några av medlemmarna som redan har betalt halvårsfakturan med förfallodatum 2020-03-31 har råkat betala in ett felaktigt belopp.


Belopp att betala är 1.500 kr.


På artikelraden för "Tjänsteleveranser" är beloppet 1.200 kr utan moms, och belopp att betala (inklusive moms) är alltså 1.500 kr.


För att minimera riskerna för detta problem i framtiden kommer vi för framtida fakturor att ändra så att beloppet står inklusive moms även på artikelraden.


Om ni redan har betalat in ett felaktigt belopp (exempelvis 1.200 kr) så går det bra att betala in resterande belopp (exempelvis 300 kr) på samma faktura - OBS ange samma OCR nummer som förra betalningen.