Avgifter

BETALING AV AVGIFTER

Fakturan för halvåret januari - juni har skickas ut


Fakturan för perioden januari - juni har skickats ut idag 2020-03-02.

Belopp att betala: 1.500:-. Förfallodatum: 2020-03-31.


Du som har anmält dig för e-postfaktura har redan fått fakturan skickad till din e-postadress. För dig som har pappersfaktura kommer din faktura att dimpa ner i din brevlåda senare i veckan.


Nyheter från och med 2020!


  • Från och med 2020 endast 2 fakturor/år från föreningen! (= halvårsfakturering)
  • Fakturan för första halvåret (jan - juni) kommer att skickas ut första veckan i mars (med förfallodatum 31 mars)
  • Möjlighet till e-postfaktura eller e-faktura. Läs mer här.


För att minimera föreningens administration och kostnader relaterade till den resurskrävande hanteringen kring hanteringen av avgifterna för våra 700 medlemmar så har styrelsen beslutat att fr.o.m. 2020 minska till 2 st fakturor/år (från tidigare 4 fakturor/år).


Vi öppnar samtidigt upp den efterlängtade möjligheten att få sin faktura skickad via e-post eller e-faktura. Läs mer om e-postfaktura och e-faktura på denna länk.


Genom att du anmäler dig till e-postfaktura eller e-faktura sparar föreningen pengar jämfört med pappersfaktura. Dessutom sparar vi på miljön genom att minska på pappersanvändningen.


Avgiften till föreningen


När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du en avgift till föreningen som täcker både föreningens administrativa kostnader/drift, samt det kollektiva tjänsteutbudet som medlemmarna kan ta del av (gruppavtalen med Ownit och Telenor). Som medlem i föreningen betalar du avgiften oavsett du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.


Om du tecknar individuella tilläggstjänster med tjänsteleverantörerna, exempelvis extra TV kanalpaket, faktureras du för dessa tilläggstjänster direkt av tjänsteleverantören (dessa tilläggstjänster ligger helt utanför föreningens kollektiva tjänsteutbud/gruppavtal).

 

Avgiften fastställs av medlemmarna på årsstämman, och för 2020 är avgiften 1500:-/halvår (250:-/mån) och kommer att faktureras enligt följande:Observera att om du av någon anledning inte har fått eller saknar din faktura, är du som medlem i samfällighetsföreningen själv ansvarig att höra av dig till föreningen för att efterlysa din faktura! Vi kommer i samband med varje fakturautskick även att lägga ut en liten påminnelse här på hemsidan.


Vid ägarbyte måste säljaren göra upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan. Fakturan måste betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen (fakturan går inte att "splitta").

 

Vid felaktig inbetalning, exempelvis betalning av felaktigt belopp (för högt/lågt), fel OCR/faktura nummer, återbetalning av felaktig inbetalning eller liknande, tillkommer en skälig hanteringsavgift på grund av den kostsamma manuella hantering som detta ofta innebär för föreningen.


Vid försenad inbetalning av fakturan tillkommer en påminnelseavgift på 60:-. Vid utebliven betalning trots påminnelse kommer fastighetens fiber att kopplas ur och ärendet lämnas därefter vidare till inkasso (inkassoavgift tillkommer) och därefter till kronofogdemyndigheten. En administrativ avgift på 500:- tillkommer i inkopplingsavgift för att koppla in fibern igen efter att skulden har reglerats. Notera att inkopplingen av fibern kan ta upp till 5 arbetsdagar från dess att samtliga skulder (inklusive öppningsavgiften) har betalats.


Om ni har frågor kring fakturorna, kontakta ekonomi@barafiber.se