KOMPENSATION AV TELENOR

2019-09-29


Bara Fiber får upp till 255 000 kronor i kompensation av Telenor.


Telenor har inte kunnat leva upp till att leverera de 2 danska kanalerna DR1 och TV2 Danmark i vårt digitala basutbud, något de lovade när vi valde dem som leverantör för nuvarande 5-årsperiod. Kanalerna finns däremot med i vårt analoga utbud.


Övergången till Telenor från Sydantenn kantades också av en del strul från Telenors sida. Detta medförde mycket extra arbete för många medlemmar liksom för oss i styrelsen.


Därför har vi haft löpande möten med dem om kompensation och vi kan nu meddela att vi fått gehör för vårt krav. Föreningen får en prissänkning som totalt motsvarar c:a 180000 kronor under 5-årsperioden så länge de danska kanalerna inte finns med digitalt i basutbudet. Lyckas man få med dem upphör kompensationen.


I det analoga utbudet finns kanalerna kvar som hittills. Digitalt kan de dessutom beställas enskilt för 19 kronor/månad per kanal.


Som kompensation för problemen i samband med övergången får vi ett engångsbelopp på 75000 kronor.


Dessa summor förstärker föreningens ekonomi men leder inte i nuläget till en sänkt månadskostnad utan kommer att ingå i bufferten för oförutsedda kostnader.