ÅTERLÄMNING AV PROGRAMKORT TILL SYDANTENN

Slipp 500:- i avgift, återlämna ditt programkort till Sydantenn!!


19 FEBRUARI

 

Enligt Sydantenns allmänna bestämmelser ska lånad utrustning återlämnas till Sydantenn senast 30 dagar efter avtalets upphörande. Om kunden inte uppfyller detta åtagande, har Sydantenn rätt att debitera ersättning för utrustningen.


En av våra medlemmar har varit i kontakt med Sydantenn angående detta och då fick information att eventuellt programkort från Sydantenn ska lämnas tillbaka till Sydantenn annars kommer de att debitera 500:-.


Så ni som haft programkort från Sydantenn, kom ihåg att lämna/skicka tillbaka programkortet till Sydantenn så fort som möjligt eftersom det finns risk att de annars debiterar 500:-. Vi har ingen annan information än detta och vi hänvisar till Sydantenn för ytterliggare frågor.