Gammal driftsinformation

2020-09-02 Uppdatering


Den TV komponent (optisk förstärkare) i föreningens teknikbod som strulade pga den höga värmen har idag (2020-09-02) bytts ut av Telenor.


Dessutom byttes alla filter i teknikbodens frikyleanläggning ut för ett par veckor sedan vilket gjorde att temperaturen kunde sänkas 1-2 grader.


Inför nästa sommar kommer föreningen eventuellt att uppgradera kylningen i teknikboden för att minska risken för likande problem framöver.


2020-08-17 Uppdatering


Under eftermiddagarna de senaste dagarna när det har varit upp emot 30 grader varmt noterar vi fortsatta problem med överhetting i vissa av komponenterna (i föreningens teknikbod) som hanterar distribution av TV-signal, vilket medför att bild o ljud regelbundet försvinner en kort stund med ett par minuters mellanrum.

På morgon/förmiddag samt på kvällen när det är lite svalare försvinner problemet av sig själv. Styrelsen tillsammans med tekniker från Telenor håller på att försöka hitta olika lösningar för att kunna undvika denna typ av problem i framtiden.


TV via Telenor Stream påverkas inte av värmeproblemen så vid problem rekommenderar vi att (om möjligt) i stället ta del av TV utbudet via streamtjänsten (Telenor Stream ingår i föreningens gruppavtal med Telenor).


2020-08-12 Uppdatering


Nu när det har blivit lite svalare så verkar det som att den gemensamma utrustningen för distributionen av TV signalen mår bättre. Många av er som rapporterade om problem i helgen/början av veckan har rapporterat att det nu funkar som det ska igen.


Dock har några enstaka hushåll rapporterat in fortsatta problem med att få in TV signalen och det är i nuläget oklart huruvida dessa problem beror på problem i den centrala gemensamma utrustningen som distribuerar TV signalen eller inte (vid problem med den gemensamma TV utrustningen borde ett stort antal hushåll vara drabbade eftersom varje utrustning/komponent hanterar ett hundratal fastigheter).


Ett vanligt förekommande problem är också att tjänstefördelaren blir överhettad och beter sig konstigt. Så säkerställ god ventlation och undvik direkt solljus på tjänstefördelaren.


Meddela oss gärna på info@barafiber.se om ni fortfarande upplever problem med TV signalen så att vi kan få en överblick hur stort problemet är (eller lämna en kommentar på vårt Facebookinlägg nedan)


2020-08-10 Värmeslag


Den extrema värmeböljan de senaste dagarna verkar skapa problem för den centrala TV utrustningen (som är placerad i föreningens teknikbod, och där kylsystemet har svårt att hålla nere temperaturen i dessa mycket högra temperaturer).


Det verkar som någon/några av komponenterna som är inblandade i distributionen av TV signalen överhettas, vilket medför att TV-bilden försvinner för en kort stund (några sekunder) och problemet upprepas ungefär var 2-5 minut. Problemet verkar vara störst under eftermiddagarna när det har varit som varmast.


Normalt sätt ska dessa komponenter dock ändå klara denna höga temperatur vilket kan indikera på något fel i komponenten. Styrelsen har anmält problemet till Telenor som förhoppningsvis kan identifiera och lösa problemet så fort som möjligt. Parallellt med detta hoppas vi på något svalare väder så att problemet inte uppstår. Styrelsen kommer också att titta på vilka möjligheter som finns att uppgradera kylanläggningen för att minska riskerna för liknande problem i framtiden.


Om du har problem, felanmäl gärna också själv till Telenor på 020-222 222. Ju fler felanmälningar som görs desto större prioritet får ärendet.