Valberedning

VALBEREDNINGEN

2020-01-29

Vill och kan du aktivt vara med och påverka samfällighetens verksamhet? En förutsättning för föreningens existens är att medlemmar ställer upp för olika förtroendeuppdrag (exempelvis styrelserepresentant). Du kanske har bra koll på det tekniska, är kunnig inom lag & avtal, duktig på att hantera leverantörer eller har koll på ekonomi & administration? För att driva och förvalta en förening som Bara Fiber behövs olika typer av kompetens.

 

Anmäl ditt intresse till valberedningen! Eller du kanske kan rekommendera/nominera någon du känner? Du kontaktar valberedningen (Bo Christiansson och Kenneth Ahlberg) via e-post på bochris@live.se

 

Föreningens årsstämma kommer att äga rum söndagen den 29 mars kl 18.30 i Kuben (dagordning publiceras på www.barafiber.se senast 2 veckor före mötet).

(på årsstämman beslutar medlemmarna om styrelsemedlemmar, revisorer, suppleanter och valberedning)