Valberedning

VALBEREDNINGEN

2020-04-21

Föreningen saknar just nu valberedning!

På föreningens årsstämma (2020-03-29) så kunde valberedning för år 2020 inte väljas. Stämman beslutade därför att

1) godkänna att ingen valberedning utses just nu

samt

2) att styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ny valberedning som kan presenteras på en extra
föreningsstämma under hösten 2020


Valberedningen har en central roll i en förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför en stor fördel om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, exempelvis deltar på vissa sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så att de känner till vilka personer och kompetenser som finns.
Valberedningen ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet.


Ersättning till valberedningen ska fr.o.m. 2020 utgå med 1000 kr/år per pers (valberedningen ska bestå av 2 personer).


Om du känner någon som skulle passa för uppdraget som valberedning, eller kanske själv kan tänka dig att ställa upp, kontakta styrelsen på info@barafiber.se