MINNESORD


Föreningens mångåriga ekonomiansvariga funktionär Lena Johansson har gått bort efter en kort tids sjukdom. Vi vill uttrycka vår stora sorg och saknad efter Lena, som varit som en trygg famn i den resa från idé till ett fullt fungerande Bara Fiber vi alla har upplevt. Hennes kunnande är en grundläggande orsak till att vi idag kan se framtiden an med tillförsikt.
Vi tackar dig Lena för ditt hängivna arbete.


Styrelsen


Publicerat: 16 november 2019