2021

ÅRSSTÄMMA 2021 (2021-03-28)

Samfällighetsföreningen Bara Fibers stadgar säger att ordinarie årsstämma ska hållas i februari eller mars månad varje år.


Datum för ordinarie årsstämma 2021 är:


Söndagen den 28 mars kl 19.00 (plats meddelas senare)


Dagordning, plats för stämman samt eventuellt förandsmaterial kommer att publiceras här på hemsidan senast 14 dagar före stämman.


Med nuvarande lagstiftning får inte samfällighetsföreningars årsstämmor hållas på distans (exempelvis digital stämma), dvs en fysisk stämma måste hållas för att besluten ska ha giltig legal grund. Vi håller därför tummarna att stämman ändå ska kunna genomföras trots COVID-19, eller att regeringen inom kort utfärdar ett undantag som möjliggör en digital stämma liknande det som utfärdades för andra bolagsformer (ex. bostadsrättsföreningar) förra våren.


Folkhälsomyndighetens/regeringens råd och restriktioner kommer givetvis att följas.


Vill du vara delaktig i föreningens arbete?


Vill du vara delaktig i arbetet att påverka (förbättra) Samfällighetsföreningen Bara Fibers verksamhet? Anmäl då ditt intresse till valberedningen! (valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen, och som beslutas av medlemmarna på årsstämman).