2020

ÅRSSTÄMMA 2020 (2020-03-29)

OBS! Uppdatering 2020-03-28 med anledning av Coronaviruset, se längst ner


Tid och plats för årets föreningsstämma är:


Sön 29 mars 2020 kl 18.30 i Kuben (Kultursalen 2:a våningen).


Dagordning


Bilagor:


VÄLKOMNA!


Publicerat 2020-03-15

Uppdatering 2020-03-28 med anledning av Coronaviruset


Föreningens stadgar säger att ordinarie årsstämma ska hållas under februari eller mars månad. Stämmobeslut säkerställer en komplett och friktionsfri förvaltning, exempelvis rättslig grund för föreningen att kräva in avgifterna. Därför har styrelsen ambitionen att så långt det är möjligt försöka genomföra årsstämman enligt plan (söndag 29/3) trots rådande Coronasmitta. Styrelsen hoppas på medlemmarnas förståelse.


Stämman kommer att genomföras i enlighet med gällande regler och begränsningar från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.


Följande risk-reducerande åtgärder för stämman kommer därför att gälla: 


  • Riskgrupper och de med förkylningssymptom undanbes från att delta, och i stället (om möjligt) delta via ombud (blankett för ombud kan laddas ner här)

  • Närvarolista tas upp innan ingång till salen (dvs inget papper som skickas runt mellan deltagarna)

  • Obligatorisk handtvätt (handsprit och toaletter för handtvätt finns tillgängliga)

  • Deltagarna uppmanas att hålla avstånd mellan varandra

  • Sittplatser sätts ut med minst 1,5 meter avstånd

  • Åtgärder för att korta ner stämman, exempelvis det görs ingen fullständig genomgång av det material som redan har publicerats tillsammans med dagordningen (frågor kommer givetvis att besvaras).


Observera att läget snabbt kan komma att förändras, därför uppmanar vi till att besöka denna sida regelbundet!


Eventuella synpunkter från medlemmar kring att stämman kommer att hållas trots rådande Coronaepedemi kan skickas till info@barafiber.se