2020

ÅRSSTÄMMA 2020 (2020-03-29)

Årets föreningsstämma kommer att äga rum söndagen den 29 mars kl 18.30 i Kuben (Kultursalen 2:a vån).


Dagordning samt annat färdigt material inför stämman kommer att publiceras här på hemsidan senast 2 veckor före stämman.


Föreningen är i akut behov av fler medlemmar som kan ställa upp för förtroendeuppdrag, exempelvis som styrelsemedlem eller valberedning.


Bara Fiber är en samfällighetsförening var existens helt bygger på att medlemmar ställer upp, anmäl ditt intresse genom att kontakta valberedningen på bochris@live.se


Vad innebär det att vara med i en samfällighetsförening?

Läs mer på nedanstående länkar:


https://www.villaagarna.se/samfalligheter/vad-innebar-det-att-bo-i-en-samfallighet/

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/fragor--svar-om-samfalligheter/

https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/samfallighetsforening