Registreringsavgift

ADMINISTRATIONSAVGIFT VID ÄGARBYTE

Hantering av ägarbyten medför mycket administrativt arbete och extra kostnader för föreningen att hantera. Därför har föreningen på årsstämman (mars 2020) beslutat att nya ägaren (köparen) ska debiteras en administrationsavgift på 300:- för att täcka dessa kostnader/arbete. Detta gäller alla ägarbyten som sker fr.o.m. 1 juli 2020.


För mer information om vad som gäller och händer vid ägarbyte, se här.