Checklista säljare

CHECKLISTA FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET 

Ägarbyte fastighet medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber

 

Du som står i begrepp att sälja din fastighet har några saker som är viktiga att tänka på inför ägarbytet, se nedanstående checklista.

 

Checklista för ägarbyte:

 

  1. Informera din mäklare om att fastigheten är ansluten till Samfällighetsföreningen Bara Fiber
  2. Anmäl ägarbytet till föreningen
  3. Kontakta Ownit och Telenor
  4. Gör upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan
  5. Om du har e-faktura, avanmäl på din internetbank
  6. Lämna över eventuell dokumentation om fibern

 

För mer detaljerad information om respektive punkt i checklistan, se nedan.


1. Informera din mäklare

 

När du ska sälja din fastighet är du skyldig att informera din mäklare om att fastigheten är ansluten till ett gemensamt fibernätverk genom gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 och att detta innebär ett medlemskap i Samfällighetsföreningen Bara Fiber.

 

Du kan med fördel rekommendera mäklaren att ta kontakt med föreningen/styrelsen info@barafiber.se eller hänvisa till www.barafiber.se för att denne ska kunna lämna korrekt information till presumtiva köpare. Viktigt att observera är att den som köper din fastighet inte kan välja bort avgifterna till samfällighetsföreningen eftersom det följer med fastigheten.

 

Vi har även sammanställt lite information till din mäklare som du kan hänvisa till, se här.

 

2. Anmäl ägarbytet till föreningen

 

Så fort köpekontraktet är upprättat, underskrivet och eventuell tidsfrist för besiktningsklausul är passerad ska du snarast möjligt anmäla ny ägare till Bara Fiber genom att fylla i formuläret "ägarbyte anmälan".

 

3. Kontakta Ownit och Telenor

 

Ownit

Kontakta Ownit på 08 - 525 07 300 eller support@ownit.se och meddela att du ska flytta samt vilket datum.


Telenor

Om du inte har aktiverat din gruppanslutning hos Telenor (dvs du har inte själv kontaktat Telenor och beställt hem din HD-box eller CA-modul med programkort från Telenor som ingår i gruppavtalet) så behöver du inte meddela Telenor att du ska flytta. Den nya ägaren kan då efter inflyttning själv kontakta Telenor för att aktivera gruppanslutningen och beställa den HD-box / CA-modul som ingår till varje fastighet i föreningens gruppavtal.


Om du har aktiverat din gruppanslutning (dvs du har HD-box eller CA-modul med programkort från Telenor och eventuellt ett Telenor streamkonto) så har du två alternativ:


  • Alt 1) Kontakta Telenors kundtjänst 020-222 222 för att avsluta gruppanslutningen och eventuella tilläggstjänster från Telenor. Du får då återsända Telenors TV utrustning (exempelvis HD-boxen med programkort). Den nyinflyttade kan då efter inflyttning kontakta Telenor för att aktivera gruppanslutningen och beställa egen HD-box.

  • Alt 2) Gruppanslutningen inklusive utrustning (HD-box eller CA-modul) kan föras över till den nya ägaren. Ni fyller då i en överlåtelseblankett (hittas på denna länk) och skickar blanketten till Telenor. Om du har tilläggstjänster hos Telenor, exempelvis extra programpaket, bör du säga upp dessa och den nya ägaren kan själv teckna eventuella tilläggstjänster vid behov.

    Om du har frågor kring överlåtelsen av din Telenor gruppanslutning, kontakta Telenors kundtjänst.

 

4. Gör upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan

 

Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27. Som ägare av fastigheten är man automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber (som förvaltar gemensamhetsanläggningen). Det innebär att köparen kommer att ta över säljarens ansvar att betala avgiften till samfällighetsföreningen.

 

Vid ägarbyte har säljaren och köparen ett solidariskt betalningsansvar för fakturan men det är säljaren som är ansvarig att göra upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan.

 

Eftersom det är själva fastigheten som är knuten till medlemskapet i föreningen går det inte att dela upp en faktura mellan säljare och köpare. Halvårsfakturan måste alltså betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen, och dessa 2 parter får göra upp sinsemellan. Detta brukar normalt sätt regleras tillsammans med mäklaren i samband med fastighetsöverlåtelsen på banken på samma sätt som avräkningen av den årliga fastighetsskatten.


Här finns mer information om avgifter.


5. Om du har e-faktura, avanmäl på din internetbank

 

Om du får dina fakturor från föreningen via e-faktura till din internetbank bör du avanmäla dig från e-faktura innan datumet för ägarbytet. Detta gör du på din internetbank.


6. Lämna över eventuell dokumentation till köparen

 

Du måste se till att din eventuella dokumentation om fiberinstallationen eller tjänsterna finns med i "huspärmen" som lämnas över till nya ägaren, samt se till att nya ägaren vet var på tomten fibern är dragen.