Upptagnings område

UPPTAGNINGSOMRÅDE

Bara Fibers upptagningsområde framgår av markeringarna i nedanstående karta.

 

I samband med byggnationen av fibernätet förberedde föreningen med fiberrör fram till tomtgräns till samtliga fastigheter inom upptagningsområdet vilket nu gör att det är relativt enkelt att efteransluta en fastighet. I dagsläget är 679 av totalt 820 fastigheter anslutna, dvs ca 80% av fastigheterna.

 

Eftersom vi är en samfällighetsförening som förvaltar en fiberanläggning (gemensamhetsanläggning) är det dessvärre mycket resurskrävande och dyrt att koppla in fastigheter som finns utanför upptagningsområdet. En anledning är etableringskostnader samt att gemensamhetsanläggningen måste utökas via en lantmäteriförrättning. Därför finns i dagsläget inga planer att utöka området.