Anslutnings avgift

ANSLUTNINGSAVGIFT

Föreningen vill att så många fastigheter som möjligt inom upptagningsområdet ska ansluta sig till fibernätet, och därför är anslutningsavgiften framräknad utifrån en självkostnadsprincip.


Anslutningsavgiften är för närvarande 28.825:-* och har beräknats fram utfifrån följande två kostnader:


1) Installations och inkopplingskostnad (grävning, fiberblåsning o svetsning samt installation av tjänstefördelare/router i din fastighet)

2) Inköp i föreningen (retroaktiv amortering av föreningens central fiberinfrastruktur, denna summa är samma som alla medlemmar har fått betala). 


Villkor för efteranslutning (klicka för att följa länk)


Föreningens ordningsregler (viktiga att läsa igenom och känna till innan du blir medlem)


* vid minst 6 st samtidiga efteranslutningar erhålls mängdrabatt på ca 1.600:-/fastighet (vid minst 11 samtidiga erhålls mängdrabatt på ca 3.100:-/fastighet). Anslutningsavgiften kan komma att förändras framöver beroende på aktuellt avtal med entreprenören.


Anslutningstillfällen


Från det att Bara Fiber beställer nyanslutning (av entreprenören) behöver entreprenören ca 2 månader på sig att genomföra entreprenaden.


Följande anslutningstillfällen är inplanerade:


För inkoppling senast 1 november 2020 ska anslutningsavgiften vara betald senast 31 augusti 2020


För inkoppling senast 1 maj 2021 ska anslutningsavgiften vara betald senast 28 februari 2021