Anmälan nyanslutning

ANMÄLAN NYANSLUTNING

Givet att din fastighet ligger inom upptagningsområdet kan du här som fastighetsägare fylla i anmälan för nyanslutning av din fastighet. Detta gör du genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. Styrelsen kommer därefter att förbereda en ansökningsblankett för fastighetens inträde i gemensamhetsanläggningen Värby ga:27 / Samfällighetsföreningen Bara Fiber). Denna blankett måste signeras av båda parter (du som fastighetsägare samt Samfällighetsföreningen) och kommer såsmåningom att skickas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret.


Följande anslutningstillfällen är inplanerade:


För inkoppling senast 1 november 2021 ska anslutningsavgiften vara betald senast 31 augusti 2021


För inkoppling senast 1 maj 2022 ska anslutningsavgiften vara betald senast 28 februari 2022

 

  1. Fastighetsägaren fyller i anmälningsformuläret (på denna sida)
  2. Styrelsen förbereder ansökningsblanketten för medlemskapet och skickar till fastighetsägaren
  3. Styrelserepresentant och fastighetsägare träffas för att signera blanketten.
  4. Faktura på anslutningsavgiften (28.825:-) skickas till fastighetsägaren
  5. Fastighetsägaren betalar fakturan på efteranslutningsavgiften
  6. Styrelsen beställer vid nästa möjliga anslutningstillfälle installation av fiber till fastigheten (grävning mellan tomtgräns och fastighet, blåsning av fiber samt installation av tjänstefördelare). Installationen utförs av en entreprenör.
  7. Om antalet samtidiga nyanslutningar innebär rabatt från entreprenören kommer denna rabatt att återbetalas ut till fastighetsägaren.
  8. Entreprenören kontaktar fastighetsägaren för att boka in förprojekteringsmöte, grävning samt inkoppling/installation. 
  9. När fastigheten är ansluten till fibernätet börjar fastighetsägaren betala Bara Fibers avgifter
  10. Fastighetens medlemsskap skrivs in i fastighetsregistret


Om ni har frågor kring nyanslutning kan ni även maila till nyanslutning@barafiber.se

Se högre upp på sidan för status för din anmälan!