Föreningens ordningsregler

FÖRENINGENS ORDNINGSREGLER

Ordningsregler för Samfällighetsföreningen Bara Fiber (version 2021-03-28, godkänd på årsstämman 2021-03-28)


Detta dokument innehåller ordningsregler för Gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) och riktar sig till dig som är ägare (eller blivande ägare) av ansluten fastighet.

 

Sammanfattningsvis innebär medlemskapet följande:

 

 • Som lagfaren ägare av ansluten fastighet är du automatiskt medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.

 • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

 • Du får som medlem ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har tecknat avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV

 • Som medlem betalar du den avgift som årligen beslutas på årsstämman. Skyldigheten att betala avgiften gäller oavsett om du väljer att helt, eller delvis utnyttja det kollektiva tjänsteutbudet.

 • Avgiften till föreningen är (år 2021) 250:-/mån (betalas halvårsvis i mars samt sept). En del fastigheter kan ha flera anslutningar (exempelvis en bostadsrättsförening som är 1 st fastighet, men med 10 st bostäder) och har då ett motsvarande andelstal i samfälligheten och avgiften är då 250:-/mån per andel.

 • Föreningens stadgar samt dessa ordningsregler finns publicerade på hemsidan under “Föreningen / Stadgar”.

 • Som medlem kan du påverka samfällighetens verksamhet och avgifter genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad varje år).

 • Som medlem har du möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 • Som fastighetsägare är du ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din tomt/fastighet inte skadas. Om fibern skadas på din tomt, ex vid grävarbete, får du stå för reparationskostnaderna själv. Säkerställ att du vet var fibern är förlagd på din tomt och se till att detta även finns dokumenterat i “huspärmen”. Det finns även nätkartor över fibern förläggning, läs mer om detta här.

 • Reparation av en skadad fiberkabel kan vara tidskrävande och dyrt, kostnaden hamnar ofta mellan 5.000 - 15.000 kr beroende på hur enkelt skadan kan lokaliseras. Som fastighetsägare bör du därför säkerställa att din hemförsäkring täcker eventuella skador på fiberkabeln som finns på din fastighet/tomt.

 • Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera felanmäler du som fastighetsägare själv respektive till tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter och instruktioner för felanmälan finns på föreningens hemsida under “Felanmälan”.

 • Som fastighetsägare ansvarar du själv för eventuell återställning av ytskikt vid reparation/service/underhåll av fibernätet och dess komponenter (exempelvis utbyte av tjänstefördelare eller reparation av trasig fiber på tomt).

 • Om du står i begrepp att sälja din fastighet måste du följa checklistan för ägarbyte som finns på föreningens hemsida (under “Ägarbyte”)

 • Om du vill veta mer om vad det innebär att vara med i en samfällighetsförening kan du läsa mer exempelvis på Lantmäteriets hemsida https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/samfalligheter/

 

Om fibernätet


Samfällighetsföreningen Bara Fiber har under åren 2012-2013 investerat och byggt i ett gemensamt fibernätverk i Bara som kan utnyttjas för tjänsterna internet, telefoni och TV. Ca 682 fastigheter är anslutna till samfälligheten (januari 2021).


Det finns fastigheter inom området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen, men det kan finnas möjlighet för dessa fastigheter att ansluta sig i efterhand. I alla gator där samfällighetsföreningens fiber finns framdraget till tomtgräns finns möjlighet att få detta installerat i efterhand.

 

Tjänstefördelaren

 

På insidan av din fastighet finns en tjänstefördelare dit inkommande fiber är svetsad/ansluten. Tjänstefördelaren omvandlar signalerna i fibern till tjänster (internet, telefoni samt TV). Tjänstefördelaren har ett TV uttag för antennkabel (koaxkabel) för distribution av kabel-tv samt analoga TV signaler inom bostaden. Tjänstefördelaren har också inbyggd router med Wi-Fi funktion.

 

Det är viktigt att området kring tjänstefördelaren har god ventilation och att direkt solljus undviks under sommaren. Tjänstefördelaren kan annars bli varm som kan orsaka diverse felsymptom.

 

Tjänstefördelaren är en förutsättning för leveransen av tjänsterna. Den är fast monterad och får endast demonteras av tjänsteleverantörens fibertekniker. Detta eftersom fiberkabeln lätt kan brytas av med kostsam reparation som följd. Vi rekommenerar att, vid tapetsering/målning i stället täcka över tjänstefördelaren och tapetsera/måla runt om. 

 

Det finns inga garantier vad gäller kapaciteten eller stabiliteten i tjänstefördelarens inbyggda  Wi-Fi funktion. Om den inbyggda Wi-Fi funktionen inte anses vara tillräcklig rekommenderas att man köper och kopplar in ett eget Wi-Fi system (exempelvis Mesh system). Ett eget Wi-Fi system kopplas med nätverkskabel till tjänstefördelaren (man bör kontakta Ownit när detta görs så att de kan uppdatera inställningarna i tjänstefördelaren).

 

Om tjänstefördelaren är trasig och därför måste repareras eller bytas ut kommer föreningen kollektivt att stå för kostnaden. Utbyte görs av Ownit. Observera att föreningen inte står för kostnaden för utbyte pga Wi-Fi relaterade problem (ex. långsam Wi-Fi, dålig räckvidd etc.) utan endast om tjänsterna internet, telefoni eller TV är ur funktion.

 

Tjänsteutbud

 

Det kollektiva tjänsteutbudet:

 

Internet: 1000Mbit från Ownit

 

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

 

TV:  TV tjänster från Telenor. Analogt basutbud ca 19 kanaler. Digitalt basutbud (Kabel-TV/DVT-C), ca 17 kanaler (alla i HD). Streamingtjänst från Telenor ("Telenor Stream"). Möjligheter att teckna ytterligare kanalpaket som individuellt val. Analog och Kabel-tv signal från tjänstefördelare distribueras via koaxialkabel/antennkabel. För att kunna ta in hela digitala utbudet krävs en HD-box med tillhörande programkort från Telenor (ingår 1 st HD-box per fastighet). För mer detaljer om utbudet, se här.

 

Betalning av avgiften

 

När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du en avgift till föreningen som täcker både föreningens administrativa kostnader/drift, samt det kollektiva tjänsteutbudet som medlemmarna kan ta del av (gruppavtalen med Ownit och Telenor). Som medlem i föreningen betalar du avgiften oavsett du väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 

Avgiften fastställs av medlemmarna på årsstämman, och för 2021 är avgiften 1500 kr/halvår (250 kr/mån) och kommer att faktureras enligt följande:


Period

Fakturabelopp

Fakturans förfallodatum

Fakturan skickas ut

Halvår 1 (januari - juni)

1500 kr

2021-03-31

Slutet av feb

Halvår 2 (juli - december)

1500 kr

2021-09-30

Slutet av aug


Påminnelseavgift är 60 kronor. Vid utebliven betalning trots påminnelse kommer fastighetens fiber att kopplas ur och ärendet lämnas därefter vidare till inkasso och därefter till kronofogdemyndigheten (en administrativ avgift på 500 kr tillkommer i inkopplingsavgift för att koppla in en avstängd fiber efter att skulden har reglerats, återinkoppling kan därefter dröja upp till 5 arbetsdagar).

 

Vid felaktig inbetalning, exempelvis inbetalning av för stort belopp, tillkommer 150 kr i administrativ kostnad. Medlem som saknar sin faktura är själv ansvarig att höra av sig till föreningen för att efterlysa sin faktura.

 

Vid ägarbyte ska säljaren göra upp med köparen kring betalningen av halvårsfakturan. Fakturan ska betalas i sin helhet, antingen av säljaren eller köparen (om faktura trots allt måste delas upp mellan säljare och köpare tillkommer en administrativ avgift på 150 kr per faktura).

 

Om ni har frågor kring fakturorna, se följande sida (länk) eller kontakta ekonomi@barafiber.se

 

Felanmälan och hjälp

Om tjänsterna skulle helt eller delvis sluta fungera kontaktar du som medlem själv respektive tjänsteleverantör för hjälp. Information samt kontaktuppgifter för felanmälan finns på föreningens hemsida under “Tjänsteutbud/Felanmälan”.

 

Klagomål och kompensation

Bara Fiber är en samfällighetsförening som äga och drivs av medlemmarna själva och nedsättning av avgiften till samfällighetsföreningen kan därför aldrig göras. Som medlem är du skyldig att betala hela avgiften till föreningen oavsett om du använder tjänsterna eller inte, om tjänsterna har varit bristfälliga eller otillgängliga under en viss period. Möjligtvis kan en tjänsteleverantörer ibland erbjuda någon form av kompensation om felärende ej hanterats av tjänsteleverantören inom skälig tid. Som medlem får man i så fall själv driva ärendet kring kompensation/ skadestånd med aktuell tjänsteleverantör.

 

Vid problem som påverkar ett större antal medlemmar/fastigheter finns det möjlighet för styrelsen att göra en kollektiv felanmälan.

 

Om man som medlem av någon anledning inte är nöjd med tjänsterna, pris/kostnader, styrelsens arbete eller liknande så kan man som medlem i en samfällighetsförening påverka på flera olika sätt, exempelvis:

 • Genom att skicka in motioner (förslag) inför årsstämmor
 • Genom att aktivt delta i de diskussioner och beslut som tas på föreningens årsstämma
 • Genom att själv bidra aktivt i föreningens arbete, exempelvis som styrelseledamot eller något annat förtroendeuppdrag. Man anmäler då sitt intresse till valberedningen.

 


Information till medlemmarna


All information till medlemmarna, exempelvis nyheter, protokoll eller kallelser till årsmöte, läggs ut på föreningens hemsida www.barafiber.se.


På hemsidan kan du även anmäla din e-postadress för nyhetsutskick.

 

Ofta läggs också ut ett inlägg på Bara Fibers Facebooksida med hänvisning till att det finns ny information på hemsidan.

 

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen


Om du undrar över något är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen via e-post på info@barafiber.se.