Nya tjänsteavtalet

Nuvarande 5-års tjänsteavtal med Sydantenn/Ownit löper ut slutet av 2018 och vi har nu glädjen att meddela att styrelsen har arbetat fram och nu teckat ett nytt tjänsteavtal fr.o.m. januari 2019 (5 årigt avtal) i enlighet med vad som presenterades och diskuterades på årsstämman i mars 2018.

Precis som nuvarande tjänsteavtal innehåller avtalet tjänsteleveranser av Internet, Telefoni, TV samt drift/service av samfällighetens fibernät. Dessutom kommer respektive fastighets tjänstefördelare (CPE/router) att uppgraderas till modernare utrustning med bl.a. snabbare trådlöst internet (Wi-Fi).

Under upphandlingsprocessen har anbud från 6 olika tjänsteleverantörer (inkl nuvarande) tagits in samt utvärderats och där årsstämman gav styrelsen uppdrag att teckna avtal med Ownit enligt redovisat förslag. Detta innebär alltså att Bara Fibers tjänsteleverantör från januari 2019 blir Ownit där Internet och telefoni levereras av Ownit och TV-tjänsterna av Ownits partner Telenor* (Ownit och Telenor ingår i Telenorkoncernen).

(* i grunden handlar TV-tjänsten om Canal Digital´s kabel-TV tjänst som under början av 2018 gick in under Bredbandsbolagets varumärke och därefter in under Telenors varumärke i maj 2018, samtliga dessa bolag/varumärken inklusive Ownit har varit en del av Telenorkoncernen under flera år).

 

Vad ingår i det nya tjänsteavtalet (fr.o.m. januari 2019)

Tjänst

Beskrivning

Internet

Samma tjänst som idag via Ownit, dvs hastighet upp till 1000Mbit/s (1Gbit/s)

Telefoni

Samma tjänst som idag via Ownit

TV

Basutbud med 19 TV-kanaler varav 14 kanaler i HD som levereras av Telenor. Fler kanaler/kanalpaket kan tecknas individuellt.

1 st ny HD TV-box eller CA-modul ingår till respektive fastighet.

Streamingtjänst "Telenor Stream" med speglat utbud (samma TV-kanaler som man abonnerar på ingår automatiskt i streamingtjänsten)

Drift och service av fibernätet

Liknande som idag och inkluderar även ”fiberjour” kvällar och helger för större avbrott. Vid behov uppgradering och underhåll av aktiv utrustning placerad i Bara Fibers nodbod.

Tjänstefördelare/CPE inom respektive fastighet

Ny tjänstefördelare/CPE (Inteno EG300) med bl.a. förbättrad trådlös signal kommer att installeras hos samtliga medlemmar (ett 40-tal nyanslutna fastigheter har redan denna nya tjänstefördelare installerad).

 

 

Vad övergången innebär i korthet

 •  Internet och telefoni kommer även fortsättningsvis att levereras av Ownit, dvs ingen skillnad mot idag.

 •  TV-tjänsten kommer i början av januari 2019 (exakt datum meddelas senare) att skiftas från Sydantenn till Telenor.

 • TV-tjänsten innehåller även en så kallad ”streamingtjänst” vilket exempelvis möjliggör att du har möjlighet att ta del av ditt TV-utbud även från internetuppkopplade enheter, exempelvis dator, surfplatta, mobiltelefon eller Apple-TV. Streamingtjänsten fungerar även utanför Bara Fibers nät, exempelvis från sommarstugan (givet att du har internetuppkoppling).

 •  Befintliga tjänstefördelare (den ”vita boxen” för inkommande fiber i varje fastighet) kommer under hösten/vintern att bytas ut mot en ny och modernare tjänstefördelare.

 •  Befintlig TV-kanalisation (antenn/koax-kabel) inom respektive fastighet (mellan tjänstefördelare och TV/box) kan användas även fortsättningsvis.

 •  Basutbudet kommer även att distribueras analogt (exempelvis för äldre TV-apparater / ”tjock-TV”).

 •  Eventuella befintliga TV-boxar / CA-moduler som har använts till Sydantenns utsändningar kan dessvärre inte användas för de nya tjänsterna från Telenor (1 st ny HD TV-box eller CA-modul från Telenor ingår till respektive fastighet).

 

Vilka TV-kanaler ingår i basutbudet?

kanaler

Fler kanaler/programpaket kan tecknas individuellt från Telenor. På vissa paket erhåller Bara Fibers medlemmar rabatt.

 

Blir det någon prisskillnad jämfört med tidigare?

Kostnaderna för tjänsterna i det nya tjänsteavtalet blir något lägre än vad föreningen hittills har betalat. Räknar man med kostnaderna för ny utrustning (ex uppgradering av tjänstefördelare) samt arbetet med övergång så kommer föreningen få ungefär samma månadskostnad som tidigare.

Styrelsen har därför beslutat att debitera nu gällande månadsavgift till medlemmarna även i fortsättningen. Eftersom månadsavgiften delvis innehåller en amortering av föreningens lån, som beräknas vara avslutad runt mitten av år 2019, beräknas månadsavgiften därefter att halveras.

 

Vad behöver jag som medlem göra?

I nuläget behöver du inte göra någonting, följande kommer att hända:

 • Eventuella programpaket eller tilläggsavtal som du idag har med Sydantenn kommer automatiskt att avslutas av Sydantenn.

 •  Under hösten kommer det att skickas ut informationsmaterial av Telenor kring själva övergången samt hur man beställer och kopplar in sin nya TV-box, eventuella extra TV-paket m.m.

 •  En fibertekniker från Installations Companiet (IC) kommer att under perioden november - januari behöva tillträde till din fastighet för att byta ut tjänstefördelaren. Detta arbete tar ca 1 timma per fastighet och du kommer så småningom att få en lapp i din brevlåda med datum och tidpunkt för bytet (ett 40-tal fastigheter, exempelvis nyanslutningar, har redan denna nya tjänstefördelare installerad).

 •  I början av januari 2019 (exakt datum meddelas senare) kommer TV-signalen att kopplas om från Sydantenn till Telenor. I samband med detta datum måste den nya digitalboxen / CA-modulen från Telenor kopplas in för att kunna ta in TV tjänsterna och det går från detta datum att aktivera Telenors streamtjänst.

Vi rekommenderar att du regelbundet besöker hemsidan, där lägger vi fortlöpande ut information om övergången. Det finns även en ”Frågor och svar” innehållande mer detaljer kring de nya tjänsterna och övergången. Denna information kommer även att delas ut i pappersform till samtliga medlemmar under oktober.

Klicka => Frågor och svar om nya tjänsteavtalet <= Klicka