Bara Fiber - Snabbfakta

Samfällighetsföreningen Bara Fiber

Projekt fibernät i Bara

Huvudentreprenör:                     Eltel Networks Infranet AB, Malmö

Underentreprenör, mark:          AKEAB, Malmö

Tjänsteleverantör, TV:                Sydantenn och Tele AB, Malmö

Tjänstelev., Telefoni, Bredband:         Ownit Brodband AB, Malmö

Förprojektering och besiktning:          Fiber Network Consulting AB, Malmö

Fiberområde:                      Bara tätort, 820 fastigheter

Anslutna, 2014:                 589 villafastigheter

Fibernätet är förberett:                    231 fastigheter har förberetts med duct i tomtgräns.

Blåst fiber:                                            105 km

Nedgrävd kanalisation:                    67 km

Schakt på allmän platsmark:          17 km

Schakt på tomt:                                  9 km

Teknikhus:                                            1 st

Kopplingsskåp:                                   42 st

Kontrakterade fiber:                         3540 st

Fibersvetsningar:                               5500 st

Om man tänker sig att alla Eltels tekniker och beredare i Baraprojektet

druckit två koppar kaffe om dagen så har det gått åt 720 liter kaffe.

Investering/lån:                                  14.0 mkr, återbetald efter 8 år

Ränta:                                                    2.7%

Tjänster i nätet:                                  TV, 22 kanaler. Telefoni. Bredband 1000/1000 mbit/sek.

Medlemsavgift:                                   540:-kr/mån. (efter 8 år halveras)

STYRELSEN

 

 

Information

Fakturering

Alla inbetalningar till Bara fiber ska ske mot faktura. Inom kort kommer Ni att få i ett kuvert med fyra kvartalsfakturor. 

Fakturorna ska betalas senast:

31 januari -15 för kvartal 1
30 april -15 för kvartal 2
31 juli -15 för kvartal 3
31 oktober för kvartal 4

Fakturabeloppet är 1620:-kr (540:-kr/mån)

 

Var rädd om er fiber

Även om fiber med skyddsrör är tålig kan åverkan skada den. Fibern ligger 30 – 40 cm under mark och grundare invid husfasad. Ca 10 cm över fibern ligger grönt märkband av plast. Föreningen kommer att lägga in en karta på hemsidan med fiberns läge. Låt inte träd bli stora invid fibern. En storm som fäller ett träd kan med rotvältan slita av fibern. Markera läge där fiber går in i byggnad och vid tomtgräns och plantera inte buskar eller annat invid fibern. Ett kraftigt spadhugg kan skada fibern, särskilt invid byggnad.

DU ÄR ANSVARIG FÖR EV ÅVERKAN PÅ FIBERN OCH DEN ÄR MYCKET DYR ATT REPARERA.

STYRELSEN