Varningsskyltar

Nu har det hänt igen!!!!!!

Fastighetsägare har förorsakat brott på fiberkabeln inom egen tomt.

Var på tomten finns min fiber? Du kan gå in på föreningens hemsida, www.barafiber.se, leta fram nätkartor och kolla in vilket område din fastighet tillhör genom gatunamn och områdes nummer. Detaljkartan är noggrannare än översiktsplanen. Mätnoggrannheten för kabeln är några decimeter. Kabeln ligger på ca 30 cm djup men kan vara grundare intill byggnad eller under trädäck etc.

Plantera inte träd i närhet av fibern. Trädgårdsskötsel och anläggningsarbeten måste ta hänsyn till fiberns läge.

Styrelsen har köpt in en liten varningsskylt att sättas upp i läge för fiberkabel i tomtgräns och vid genomgång av yttervägg.

Vi kommer under sommaren att dela ut två varningsskyltar till varje fastighet inom fiberområdet för uppsättning.

Det är dyrt att reparera en fiberkabel!!

STYRELSEN

 

 

Information angående styrelseprotokoll

För några veckor sedan beslöt årsmötet att styrelseprotokollen ska läggas ut på vår hemsida.

Styrelsen har diskuterat beslutet och finner denna publicering mindre lämplig.

Styrelsens motivering är att i protokollen finns uppgifter om enskildas betalningsvillighet/förmåga och uppgifter på föreningens affärer med entreprenörer och leverantörer som inte är lämpliga att sprida vidare.

STYRELSEN