INFORMATION NOVEMBER 2015

LÅN

Bara Fibers skuld per den 23 november uppgår till 10,2 mkr.

Vi har under verksamhetsåret 2014 återbetalt 1,8 mkr och under 2015 återbetalt 2,0 mkr.

Föreningen betalar banken en ränta på 1,314% på lånat kapital. Man kan anta att vi är skuldfria om ca 5.5 år.

FAKTURERINGSAVGIFT

Ownit har aviserat att i fortsättningen ta ut en faktureringsavgift på 35 kr per pappersfaktura.

Styrelsen rekommenderar att ni alla ansöker om autogiro.

FLER KANALER TILL BASPAKETET

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman 2016 att baspaketet för TV-kanaler utökas med Animal Planet och BBC World News fr o m 2016-04-01.

 

 

ÄGARBYTE AV FASTIGHET

Det finns anledning att påminna fastighetsägare inom Bara Fibers verksamhetsområde om vad som ska gälla vid ägarbyte av fastighet.

Så snart köpekontraktet skrivits under ska säljaren anmäla detta till Samf. Bara Fiber under adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Lena Johansson. Anmälan ska innehålla namn på köpare och säljare, personnummer på köparen och fastighetsbeteckning.  

Föreningen vill också att säljaren kommer överens med köparen om betalning av kvartalsavgift och att utsända kvartalsavier kan användas av köparen under resten av året. I det fall köparen inte kan godkänna betalning med säljarens avi ska detta meddelas vid ägarbytet.

Eventuella avtal mellan fastighetsägare och tjänsteleverantör (t. ex. Sydantenn) regleras enligt aktuellt avtal.

STYRELSEN

 

 

Information 2015-08-25

Bara Fiber växer

Under året har fått 28 st nya fastigheter anslutna. Samf. Bara Fiber har under hösten 2015 totalt 616 fastigheter anslutna.

Utökning av baspaket, TV-kanaler

Med anledning av att föreningens ekonomi utvecklar sig mer positivt än förväntat kommer styrelsen att lägga förslag till nästa årsstämma om att utöka antalet TV-kanaler. Påtaglig förändring av budget från förra årsstämman bör beslutas av årsstämma.