Var rädd om er fiber

Även om fiber med skyddsrör är tålig kan åverkan skada den. Fibern ligger 30 – 40 cm under mark och grundare invid husfasad. Ca 10 cm över fibern ligger grönt märkband av plast. Föreningen kommer att lägga in en karta på hemsidan med fiberns läge. Låt inte träd bli stora invid fibern. En storm som fäller ett träd kan med rotvältan slita av fibern. Markera läge där fiber går in i byggnad och vid tomtgräns och plantera inte buskar eller annat invid fibern. Ett kraftigt spadhugg kan skada fibern, särskilt invid byggnad.

DU ÄR ANSVARIG FÖR EV ÅVERKAN PÅ FIBERN OCH DEN ÄR MYCKET DYR ATT REPARERA.

STYRELSEN

 

Angående försäljning av ansluten fastighet

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER INOM BARA FIBERS VERKSAMHETSOMRÅDE.

På förekommen anledning vill styrelsen härmed påminna Er som har anslutning eller kommer att under året bli ansluten till vårt fibernät, att informera Föreningen om ägarbyte av fastighet.

Ring Lena 44 79 86 och meddela ny ägare och tidpunkt för tillträde.

Säljaren har skyldighet att upplysa köparen om ej synliga värdepåverkande uppgifter. Anslutning till fiber eller möjlighet till anslutning är värdehöjande uppgifter och gagnar säljaren. Likaså kan Föreningens fakturering rättas till.

Styrelsen

Angående trygghetslarm

TRYGGHETSLARM
Ni som har för avsikt att ansluta er till bredbandstelefoni och har trygghetslarm tag kontakt med:
Svedala kommun, Åsa Lindström, tel 626 83 04, för bästa individuella lösning.