Ekonomisk slutredovisning

BARA FIBER        
EKONOMISK SLUTREDOVISNING AV ANLÄGGNINGSPROJEKT  
Investering     2014-02-12 Ekonomisk slut
Idag föreligger godkänd slutbesiktning. Vissa mindre markarbeten återstår att göra till våren.  
Samtliga kostnader är inkl moms.         
         
Benämning Utgift kr     Anm
Kontraktsumma 12350550 12350550   Baserat på 474  medlems- 
        fastigheter
Tilläggsbeställningar        
Fyrfiberlösning 375000      
Större NOD-bod 24750      
Låsbara kopplingsskåp 21115     42 skåp
Nytillkommande anslutningar  802606     115 fastigheter
  1223471 1223471    
Entreprenadsumma     13574021  
         
Beställarutgifter        
Besiktning och kontroll 50000      
Försäkring under byggtid 8086      
Elservis el-förbrukning 40000      
Bygglov, utsättning 10000      
Ränta under byggtiden 150000 258086    
Beställarens utgifter     258086  
  Summa kr, investering   13832107  
         

 

 

Årsstämma 2014

Samfällighetsföreningen håller årsstämma Lördagen den 22 mars kl 13.00 i Kuben.

 

 

Bara Fiber - Snabbfakta

Samfällighetsföreningen Bara Fiber

Projekt fibernät i Bara

Huvudentreprenör:                     Eltel Networks Infranet AB, Malmö

Underentreprenör, mark:          AKEAB, Malmö

Tjänsteleverantör, TV:                Sydantenn och Tele AB, Malmö

Tjänstelev., Telefoni, Bredband:         Ownit Brodband AB, Malmö

Förprojektering och besiktning:          Fiber Network Consulting AB, Malmö

Fiberområde:                      Bara tätort, 820 fastigheter

Anslutna, 2014:                 589 villafastigheter

Fibernätet är förberett:                    231 fastigheter har förberetts med duct i tomtgräns.

Blåst fiber:                                            105 km

Nedgrävd kanalisation:                    67 km

Schakt på allmän platsmark:          17 km

Schakt på tomt:                                  9 km

Teknikhus:                                            1 st

Kopplingsskåp:                                   42 st

Kontrakterade fiber:                         3540 st

Fibersvetsningar:                               5500 st

Om man tänker sig att alla Eltels tekniker och beredare i Baraprojektet

druckit två koppar kaffe om dagen så har det gått åt 720 liter kaffe.

Investering/lån:                                  14.0 mkr, återbetald efter 8 år

Ränta:                                                    2.7%

Tjänster i nätet:                                  TV, 22 kanaler. Telefoni. Bredband 1000/1000 mbit/sek.

Medlemsavgift:                                   540:-kr/mån. (efter 8 år halveras)

STYRELSEN

 

 

Information

Fakturering

Alla inbetalningar till Bara fiber ska ske mot faktura. Inom kort kommer Ni att få i ett kuvert med fyra kvartalsfakturor. 

Fakturorna ska betalas senast:

31 januari -15 för kvartal 1
30 april -15 för kvartal 2
31 juli -15 för kvartal 3
31 oktober för kvartal 4

Fakturabeloppet är 1620:-kr (540:-kr/mån)