VALBEREDNINGEN INFÖR STÄMMAN 2014

VALBEREDNINGEN INFÖR STÄMMAN 2014

Valberedningens förslag till val:

Styrelsen

Ordinarie ledamot

         Bengt Ohlsson            omval 2 år

Suppleant

         Michael Rydnemalm   nyval 2 år

Ordförande

         Bengt Ohlsson            omval 1 år

Revisorer ordinarie

         Lena Arndt          omval 1 år

         Bengt R Andersson              omval 1 år

         Resursgruppen Ekonomi & Revision, Malmö

Revisor suppleant

         Christer Berglund                 omval 1 år

Leif Öst
Bo Christiansson

 

Nätkartor

Nätkartor för Bara Fiber

Var i grannskapet finns mitt fibernät?? Kolla in i vilket område din fastighet finns.

Nedan finner ni detaljerade kartor för hur nätet är anlagt inom hela fiberområdet. Nätet är uppdelat i tio delområden.

 • Hela nätet
 • Område 1 (Palisandergatan, Mahognygatan, Lönngatan, Hasselgatan, Ekgatan, Aspgatan, Akaciagatan, Elnatorpsvägen, Pilstorpsvägen, Malmövägen, väster)
 • Område 2 (Kastanjegatan, Furugatan, Cypressgatan, Lärkgatan, Gåsgatan, Duvgatan, Andgatan)
 • Område 3 (Vråkgatan, Örngatan, Linsbogatan, Malmövägen öster)
 • Område 4 (Killevägen, Måsgatan, Hökgatan, Fasangatan, Beckasingatan, Vinbärsgatan norra delen)
 • Område 5 (Finnebjersgatan, Daggpilsgränd, Fontänpilsgränd, Knäckepilsgränd, Korgpilsgränd, Tårpilsgränd, Mandelpilsgränd, Vitpilsgränd, Fåraborgsgatan)
 • Område 6 (Sigvards Grubbes gata, Ribesgränd, Kalmiagränd, Hibiskusgränd, Araliagränd)
 • Område 7 (Joachim Becks gata, Tibastgränd, Porsgränd, Mistelgränd, Clematisgränd, Benvedsgränd)
 • Område 8 (Vildvinsgränd, Murgrönegränd, Eldtornsgränd, Blåregnsgränd, Henriette Coyets gata)
 • Område 9 (Vinbärsgatan södra delen, Krusbärsgatan, Björnbärsgatan, Oxbärsgatan, Trygatan, Ginstgatan)
 • Område 10 (Spångholmsgatan, Vägtistelgatan, Ängtistelgatan, Bantistelgatan)


Håll reda på var Du har din fiber på tomten. Fiberns läggningsdjup är vanligvis ca 30 cm men kan vara grundare särskilt på den plats där fibern går in i byggnad. Plantera ej träd i fiberns närhet. Trädgårdsskötsel och anläggningarbete måste ta hänsyn till fiberns läge. Det är dyrt att reparera en fiberledning.

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk slutredovisning

BARA FIBER        
EKONOMISK SLUTREDOVISNING AV ANLÄGGNINGSPROJEKT  
Investering     2014-02-12 Ekonomisk slut
Idag föreligger godkänd slutbesiktning. Vissa mindre markarbeten återstår att göra till våren.  
Samtliga kostnader är inkl moms.         
         
Benämning Utgift kr     Anm
Kontraktsumma 12350550 12350550   Baserat på 474  medlems- 
        fastigheter
Tilläggsbeställningar        
Fyrfiberlösning 375000      
Större NOD-bod 24750      
Låsbara kopplingsskåp 21115     42 skåp
Nytillkommande anslutningar  802606     115 fastigheter
  1223471 1223471    
Entreprenadsumma     13574021  
         
Beställarutgifter        
Besiktning och kontroll 50000      
Försäkring under byggtid 8086      
Elservis el-förbrukning 40000      
Bygglov, utsättning 10000      
Ränta under byggtiden 150000 258086    
Beställarens utgifter     258086  
  Summa kr, investering   13832107