Inför deklarationen

INKOMSTDEKLARATIONER

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät. Räntenettot som föreningen betalt uppgår till

 230:- per fastighet för år 2013

 594:- per fastighet för år 2014

Du som äger, hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.

Detta meddelas endast på detta sätt.

STYRELSEN

 

VALBEREDNINGEN INFÖR STÄMMAN 2014

VALBEREDNINGEN INFÖR STÄMMAN 2014

Valberedningens förslag till val:

Styrelsen

Ordinarie ledamot

         Bengt Ohlsson            omval 2 år

Suppleant

         Michael Rydnemalm   nyval 2 år

Ordförande

         Bengt Ohlsson            omval 1 år

Revisorer ordinarie

         Lena Arndt          omval 1 år

         Bengt R Andersson              omval 1 år

         Resursgruppen Ekonomi & Revision, Malmö

Revisor suppleant

         Christer Berglund                 omval 1 år

Leif Öst
Bo Christiansson

 

Nätkartor

Nätkartor för Bara Fiber

Var i grannskapet finns mitt fibernät?? Kolla in i vilket område din fastighet finns.

Nedan finner ni detaljerade kartor för hur nätet är anlagt inom hela fiberområdet. Nätet är uppdelat i tio delområden.

 • Hela nätet
 • Område 1 (Palisandergatan, Mahognygatan, Lönngatan, Hasselgatan, Ekgatan, Aspgatan, Akaciagatan, Elnatorpsvägen, Pilstorpsvägen, Malmövägen, väster)
 • Område 2 (Kastanjegatan, Furugatan, Cypressgatan, Lärkgatan, Gåsgatan, Duvgatan, Andgatan)
 • Område 3 (Vråkgatan, Örngatan, Linsbogatan, Malmövägen öster)
 • Område 4 (Killevägen, Måsgatan, Hökgatan, Fasangatan, Beckasingatan, Vinbärsgatan norra delen)
 • Område 5 (Finnebjersgatan, Daggpilsgränd, Fontänpilsgränd, Knäckepilsgränd, Korgpilsgränd, Tårpilsgränd, Mandelpilsgränd, Vitpilsgränd, Fåraborgsgatan)
 • Område 6 (Sigvards Grubbes gata, Ribesgränd, Kalmiagränd, Hibiskusgränd, Araliagränd)
 • Område 7 (Joachim Becks gata, Tibastgränd, Porsgränd, Mistelgränd, Clematisgränd, Benvedsgränd)
 • Område 8 (Vildvinsgränd, Murgrönegränd, Eldtornsgränd, Blåregnsgränd, Henriette Coyets gata)
 • Område 9 (Vinbärsgatan södra delen, Krusbärsgatan, Björnbärsgatan, Oxbärsgatan, Trygatan, Ginstgatan)
 • Område 10 (Spångholmsgatan, Vägtistelgatan, Ängtistelgatan, Bantistelgatan)


Håll reda på var Du har din fiber på tomten. Fiberns läggningsdjup är vanligvis ca 30 cm men kan vara grundare särskilt på den plats där fibern går in i byggnad. Plantera ej träd i fiberns närhet. Trädgårdsskötsel och anläggningarbete måste ta hänsyn till fiberns läge. Det är dyrt att reparera en fiberledning.