Information angående styrelseprotokoll

För några veckor sedan beslöt årsmötet att styrelseprotokollen ska läggas ut på vår hemsida.

Styrelsen har diskuterat beslutet och finner denna publicering mindre lämplig.

Styrelsens motivering är att i protokollen finns uppgifter om enskildas betalningsvillighet/förmåga och uppgifter på föreningens affärer med entreprenörer och leverantörer som inte är lämpliga att sprida vidare.

STYRELSEN