ÄGARBYTE AV FASTIGHET

Det finns anledning att påminna fastighetsägare inom Bara Fibers verksamhetsområde om vad som ska gälla vid ägarbyte av fastighet.

Så snart köpekontraktet skrivits under ska säljaren anmäla detta till Samf. Bara Fiber under adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Lena Johansson. Anmälan ska innehålla namn på köpare och säljare, personnummer på köparen och fastighetsbeteckning.  

Föreningen vill också att säljaren kommer överens med köparen om betalning av kvartalsavgift och att utsända kvartalsavier kan användas av köparen under resten av året. I det fall köparen inte kan godkänna betalning med säljarens avi ska detta meddelas vid ägarbytet.

Eventuella avtal mellan fastighetsägare och tjänsteleverantör (t. ex. Sydantenn) regleras enligt aktuellt avtal.

STYRELSEN

 

 

Information 2015-08-25

Bara Fiber växer

Under året har fått 28 st nya fastigheter anslutna. Samf. Bara Fiber har under hösten 2015 totalt 616 fastigheter anslutna.

Utökning av baspaket, TV-kanaler

Med anledning av att föreningens ekonomi utvecklar sig mer positivt än förväntat kommer styrelsen att lägga förslag till nästa årsstämma om att utöka antalet TV-kanaler. Påtaglig förändring av budget från förra årsstämman bör beslutas av årsstämma.

 

 

Ersättning för ledningar i mark

Svedala kommun envisas med att vilja ha ersättning för våra ledningar.

På samma sätt som när vårt fiberprojekt började är Svedala kommun inte särskilt samarbetsvillig. Annat är det i Svedala tätort där kommunen enligt sin hemsida visar ett stort engagemang. När kommunen inför utbyggnaden av fibernätet i Bara med tvekan godtog att ledningarna fick läggas i kommunens mark, sköts frågan om den ersättning som kommunen anser att föreningen ska betala på framtiden. Vi har under det senaste året haft flera kontakter med företrädare för kommunen där vi föreslagit att ingen ersättning ska betalas, medan kommunen har hävdat att ersättning ska betalas. Nu senast har vi fått förslag som innebär att ersättningen ska vara 28 620 kr/år.

Anläggningslagen  - den lag som reglerar bildande av en gemensamhetsanläggning – tillåter inte årliga ersättningar utan endast ett engångsbelopp. Kommunens förslag till ersättning ska därför omräknas till ett engångsbelopp, vilket kan komma att bli 250 000 – 500 000 kr. Regler om ersättning finns i anläggningslagen som hänvisar till fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. Enkelt uttryckt ska ersättning betalas om den fastighet där ledningar läggs får minskat marknadsvärde eller om annan skada uppkommer. Minskat marknadsvärde på kommunens gator och grönytor är knappast troligt och om kommunen anser att annan skada uppkommer får väl detta visas. Intill dess anser styrelsen att ingen ersättning ska betalas.

Svedala kommun är skyldig att behandla alla lika. Andra ledningsägare, t ex Eon, Telia m fl betalar ingen eller försumbar ersättning. Dessutom anser vi att marken en gång har betalts av oss fastighetsägare och att Bara Fiber har byggt en allmännyttig anläggning utan vinstsyfte.

Styrelsen är intresserad av vad föreningens medlemmar tycker om ersättningsfrågan. Ska vi fortsätta hävda att ingen ersättning ska betalas och därmed ge kommunen möjlighet att stödja vår anläggning? Eller ska vi efter att kommunen visat vilka kostnader ledningarna medför för kommunen godta en ersättning? E-posta era åsikter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

2015-06-08

STYRELSEN