MEDLEMSINFORMATION 2017-11-30

MEDLEMSINFORMATION

MOMSTVISTEN MED SKATTEVERKET ÄR AVGJORD!

Som ni alla vet har vi i styrelsen haft en tvist med Skatteverket om mervärdesskatt. Denna process har tagit drygt 5 år!!

Ärendet har passerat många myndigheter och slutligen hamnat på Högsta Förvaltningsrättens bord, som nu beslutat att inte bevilja Skatteverket prövningstillstånd.

Därmed står domen i Kammarrätten fast och Bara Fiber får tillbaka 2,7 miljoner kronor i tidigare inbetald moms.

Detta innebär att föreningens ekonomi förbättras med 2,7 mkr.

Bara 2017-11-29
Bengt Ohlsson
ordf.

 

Motioner till årsstämma 2018

 Stadgar §15

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

2017-10-01

STYRELSEN

 

Nyanslutningar 2018

Samfällighetsföreningen Bara Fibers ekonomi utvecklas bättre än förväntat. Av föreningens ursprungliga skuld på 14.0 mkr kan vi nu (november 2017) efter ytterligare ett år återbetala 2,2 mkr. Styrelsen räknar med att föreningen är skuldfri om ca 3 år. Därefter kan månadsavgiften kraftigt reduceras.

Nya anslutningar kan ske vid varje kvartalsskifte under 2018, men då måste vi ha fått Er anmälan minst 1,5 månader före anslutningen. Anmäl Er nu!

Avgiften höjs under 2018 i samma takt som tidigare och nu anslutna medlemmar betalar av på lånet, 750:-kr/kvartal.

Alltså betalar Du följande engångssumma senast den:

·      15/2 2018       19.750:-kr för anslutning senast 1/4 2018.

·      15/5 2018       20.500:- kr för anslutning senast 1/7 2018.

·      15/8 2018       21.250:- kr för anslutning senast 1/10 2018.

·      15/11 2018     22.000:- kr för anslutning senast 1/1 2018.

Nyanslutna betalar dessutom samma månadsavgift som övriga,

540:-kr/mån, tills föreningens lån i dess helhet har återbetalts. Därefter halveras månadsavgiften.

Ring eller maila:

Bengt Ohlsson tel 040 44 73 27 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jonathan Wetterström 070 649 02 28 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Tveka inte, Bara Fiber är en mycket god affär för alla anslutna.

STYRELSEN

 

Inkomstdeklarationer 2017

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät. Räntenettot som föreningen betalt uppgår till

    208 kr per fastighet för år 2016

Du som äger hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.

Detta meddelas endast på detta sätt.

STYRELSEN