Information till mäklare

BARA FIBER INFORMATION TILL MÄKLARE

Om du fått ett uppdrag att sälja en fastighet som ingår gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) ser vi gärna att du tar del av detta informationsblad så att du kan ge en presumtiv köpare korrekt information.

 

Månadskostnad Samfällighetsföreningen Bara Fiber

Svedala Värby GA:27 förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber. Föreningen äger det fibernätverk som anlagts i Bara och som driftsattes slutet av år 2013. För närvarande (Juni 2018) är ca 650 fastigheter anslutna till nätverket. För att finansiera installation av fibernätet har samfällighetsföreningen tagit upp ett lån. Kostnaden för lån och amortering utgör den större delen av den månadskostnad på 540 kr som varje medlem måste betala. Avgiften betalas i förskott varje kvartal och fakturor (för samtliga 4 kvartal) skickas ut 1 gång/år.

 

När föreningens lån är färdigbetalt (beräknat till sommaren 2019), kommer varje medlem enbart att betala för tjänsteutbudet samt löpande kostnader för underhåll och förvaltning av gemensamhetsanläggningen vilket då kommer att innebära en total månadskostnad på endast ca 250 kr per fastighet.

 

Avräkning av kvartalsfaktura vid tillträdesdagen

Vid ägarbyte har säljare och köpare ett solidariskt betalningsansvar. Eventuell kvartalsfaktura som är betald av säljaren, men som avser tid då köparen tillträtt fastigheten bör lämpligtvis hanteras med avräkning vid överlåtelsen av fastigheten (samt eventuella redan utdelade kommande kvartalsfakturor lämnas över till nya ägaren).

 

Efteranslutning

Det finns fastigheter i området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen från början, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen. På www.barafiber.se finns information om vad efteranslutning kostar.

 

Viktigt för en köpare att känna till

 •  Köparen blir som lagfaren ägare av fastigheten medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.
 •  Köparen får tillgång till Sveriges förmodligen mest prisvärda fibernät.
 •  Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.
 •  Köparen får ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV.
 •  En medlem betalar varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om medlemmen väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.
 •  Säljaren har ett solidariskt ansvar med köparen om att avgiften betalts. Köparen bör därför kontrollera att alla avgifter har betalts innan köpet har genomförts.
 •  En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad).
 •  En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 

Vilka tjänster ingår i föreningens tjänsteutbud?

Internet: 1000Mbit från Ownit

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

TV:  Basutbud ca 20 kanaler från Sydantenn med möjlighet att välja ytterligare kanalpaket som individuellt val.

 

www.barafiber.se under leverantörsinformation finns mer detaljer kring de olika tjänsterna.

(årsstämman beslutade i Mars 2018 att ej förnya tjänsteavtalet med Sydantenn, därför kommer från januari 2019 TV tjänsten i stället att levereras av Ownit/Telenor)

Hänvisa gärna presumtiva köpare till www.barafiber.se så att de kan se vad det innebär att bli medlem i föreningen och om de så önskar själva kan ta kontakt med samfälligheten Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för eventuella frågor.

 

/Styrelsen för Samfälligheten Bara Fiber

Detta dokument som pdf finns här

Kontaktinformation

Kontaktinformation

 

Felanmälan TV - Sydantenn kundtjänst  040-601 22 22  Helgfri måndag-fredag kl 8.00-20.00
Helgdagar kl 10.00-20.00
Se även information här
Felanmälan Internet o telefoni - Ownit kundtjänst  08-525 073 00 Vardagar 08:00 - 22:00
Helgdagar 10:00 - 19:00
Se även information här
Bara Fiber Styrelsen   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    
Bara Fiber Fakturafrågor   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    
Bara Fiber Flyttanmälan   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Se även information här

Förhandsinformation - nytt tjänsteavtal från 2019

Nuvarande tjänsteavtal med Sydantenn/Ownit löper ut slutet av 2018 och vi har nu glädjen att meddela att styrelsen har arbetat fram ett nytt tjänsteavtal fr.o.m. januari 2019 (5 årigt avtal) i enlighet med vad som presenterades och diskuterades på årsstämman i mars 2018. Det nya avtalet har pga semestertider dock inte ännu formellt undertecknats av samtliga parter men detta beräknas vara färdigt senast under augusti månad.

Precis som nuvarande tjänsteavtal innehåller avtalet tjänsteleveranser av Internet, Telefoni, TV samt drift/service av samfällighetens fibernät. Dessutom kommer respektive fastighets tjänstefördelare (CPE/router) att uppgraderas till modernare utrustning med bl.a. snabbare trådlöst internet (Wi-Fi).

Under upphandlingsprocessen har anbud från 6 olika tjänsteleverantörer (inkl nuvarande) tagits in samt utvärderats och där årsstämman gav styrelsen uppdrag att teckna avtal med Ownit enligt redovisat förslag. Detta innebär alltså att Bara Fibers tjänsteleverantör från januari 2019 blir Ownit där Internet och telefoni levereras av Ownit och TV-tjänsterna av Ownits partner Telenor* (Ownit och Telenor ingår i Telenorkoncernen).

(* i grunden handlar TV-tjänsten om Canal Digital´s kabel-TV tjänst som under början av 2018 gick in under Bredbandsbolagets varumärke och därefter in under Telenors varumärke i maj 2018, samtliga dessa bolag/varumärken inklusive Ownit har varit en del av Telenorkoncernen under flera år).

 

Sammanfattning av nya tjänsteleveransen från 2019

Tjänst

Beskrivning

Internet

Samma tjänst som idag via Ownit, dvs hastighet upp till 1000Mbit/s (1Gbit/s)

Telefoni

Samma tjänst som idag via Ownit

TV

 • Basutbud med 19 TV-kanaler varav 14 kanaler i HD som levereras av Telenor (klicka här för att se vilka kanaler som ingår) . Fler kanaler/kanalpaket kan tecknas individuellt.

 • 1 st ny HD TV-box eller CA-modul ingår till respektive fastighet.

 • Streamingtjänst ”Telenor stream” med speglat utbud (samma TV-kanaler som man abonnerar på ingår automatiskt i streamingtjänsten)

Drift av fibernätet

Liknande som idag och inkluderar även ”fiberjour” kvällar och helger för större avbrott. Uppgradering och underhåll av aktiv utrustning placerad i Bara Fibers nodbod.

Tjänstefördelare/CPE inom respektive fastighet

Ny tjänstefördelare/CPE (Inteno EG300) med förbättrad trådlös signal kommer att installeras hos samtliga medlemmar (ett 40-tal nyanslutna fastigheter har redan denna nya tjänstefördelare installerad).

 

Individuell uppsägning av TV-avtal med Sydantenn?

De flesta medlemmarna har någon form av individuellt avtal med nuvarande TV-distributör Sydantenn, exempelvis för programkort eller extra kanaler. Vi håller på att diskutera med Sydantenn huruvida varje enskild abonnent själv måste säga upp sitt avtal eller om Sydantenn kan säga upp alla individuella avtal automatiskt. Vi återkommer så fort vi vet mer (under augusti månad).

 

Mer detaljer?

Mer information/detaljer kring tjänsterna ”frågor och svar” kommer att publiceras på hemsidan under augusti månad i samband med att avtalet i sin helhet är underskrivet av samtliga parter.

 

/ Styrelsen för Bara Fiber