Enkät angående våra tjänster

I slutet av 2018 löper Bara Fibers tjänsteavtal med Sydantenn ut och det är nu dags för en ny upphandling av tjänsterna i nätet och vi kommer att hämta in offerter från olika leverantörer.

Med tjänster menas alltså Internet, TV samt Telefoni (inklusive drift och underhåll av vårt fibernät) och vi har som målsättning att på kommande årsstämma (Mars 2018) kunna presentera ett förslag på nytt tjänsteavtal fr.o.m. Januari 2019.

Nu efterfrågar vi önskemål från Bara Fibers medlemmar. Skicka önskemål/synpunkter/ideer till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 10 December 2017.

(Exempel: vad funkar bra med dagens tjänster, önskemål om förändringar/förbättringar, vad är viktigt / mindre viktigt etc.)

 

Motioner

MOTION

Enligt Föreningens stadgar gäller:

”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda styrelsen senast under december månad. Styrelsen ska bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.”

Du kan skicka din motion till:
Bengt Ohlsson under adress
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.