Förhandsinformation - nytt tjänsteavtal från 2019

Nuvarande tjänsteavtal med Sydantenn/Ownit löper ut slutet av 2018 och vi har nu glädjen att meddela att styrelsen har arbetat fram ett nytt tjänsteavtal fr.o.m. januari 2019 (5 årigt avtal) i enlighet med vad som presenterades och diskuterades på årsstämman i mars 2018. Det nya avtalet har pga semestertider dock inte ännu formellt undertecknats av samtliga parter men detta beräknas vara färdigt senast under augusti månad.

Precis som nuvarande tjänsteavtal innehåller avtalet tjänsteleveranser av Internet, Telefoni, TV samt drift/service av samfällighetens fibernät. Dessutom kommer respektive fastighets tjänstefördelare (CPE/router) att uppgraderas till modernare utrustning med bl.a. snabbare trådlöst internet (Wi-Fi).

Under upphandlingsprocessen har anbud från 6 olika tjänsteleverantörer (inkl nuvarande) tagits in samt utvärderats och där årsstämman gav styrelsen uppdrag att teckna avtal med Ownit enligt redovisat förslag. Detta innebär alltså att Bara Fibers tjänsteleverantör från januari 2019 blir Ownit där Internet och telefoni levereras av Ownit och TV-tjänsterna av Ownits partner Telenor* (Ownit och Telenor ingår i Telenorkoncernen).

(* i grunden handlar TV-tjänsten om Canal Digital´s kabel-TV tjänst som under början av 2018 gick in under Bredbandsbolagets varumärke och därefter in under Telenors varumärke i maj 2018, samtliga dessa bolag/varumärken inklusive Ownit har varit en del av Telenorkoncernen under flera år).

 

Sammanfattning av nya tjänsteleveransen från 2019

Tjänst

Beskrivning

Internet

Samma tjänst som idag via Ownit, dvs hastighet upp till 1000Mbit/s (1Gbit/s)

Telefoni

Samma tjänst som idag via Ownit

TV

  • Basutbud med 19 TV-kanaler varav 14 kanaler i HD som levereras av Telenor (klicka här för att se vilka kanaler som ingår) . Fler kanaler/kanalpaket kan tecknas individuellt.

  • 1 st ny HD TV-box eller CA-modul ingår till respektive fastighet.

  • Streamingtjänst ”Telenor stream” med speglat utbud (samma TV-kanaler som man abonnerar på ingår automatiskt i streamingtjänsten)

Drift av fibernätet

Liknande som idag och inkluderar även ”fiberjour” kvällar och helger för större avbrott. Uppgradering och underhåll av aktiv utrustning placerad i Bara Fibers nodbod.

Tjänstefördelare/CPE inom respektive fastighet

Ny tjänstefördelare/CPE (Inteno EG300) med förbättrad trådlös signal kommer att installeras hos samtliga medlemmar (ett 40-tal nyanslutna fastigheter har redan denna nya tjänstefördelare installerad).

 

Individuell uppsägning av TV-avtal med Sydantenn?

De flesta medlemmarna har någon form av individuellt avtal med nuvarande TV-distributör Sydantenn, exempelvis för programkort eller extra kanaler. Vi håller på att diskutera med Sydantenn huruvida varje enskild abonnent själv måste säga upp sitt avtal eller om Sydantenn kan säga upp alla individuella avtal automatiskt. Vi återkommer så fort vi vet mer (under augusti månad).

 

Mer detaljer?

Mer information/detaljer kring tjänsterna ”frågor och svar” kommer att publiceras på hemsidan under augusti månad i samband med att avtalet i sin helhet är underskrivet av samtliga parter.

 

/ Styrelsen för Bara Fiber