Avdrag, inkomstdeklaration

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät.

Räntenettot som föreningen betalt uppgår till 160:- per fastighet för år 2017 (beloppet för 2016 är 212:-per fastighet). Du som äger hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.