Meddelande om årsstämma

Samf. Bara Fiber håller årsstämma på Värbygården den 11 mars kl 16:00, 2018
Dagordning enligt stadgar
Dagordning kan läsas på vår hemsida 14 dagar före stämma
STYRELSEN