Medlemsinformation

MOMSTVISTEN MED SKATTEVERKET ÄR AVGJORD!

Som ni alla vet har vi i styrelsen haft en tvist med Skatteverket om mervärdesskatt. Denna process har tagit drygt 5 år!!

Ärendet har passerat många myndigheter och slutligen hamnat på Högsta Förvaltningsrättens bord, som nu beslutat att inte bevilja Skatteverket prövningstillstånd.

Därmed står domen i Kammarrätten fast och Bara Fiber får tillbaka 2,7 miljoner kronor i tidigare inbetald moms.

Detta innebär att föreningens ekonomi förbättras med 2,7 mkr.

Bara 2017-11-29
Bengt Ohlsson
ordf.