Inkomstdeklarationer 2017

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät. Räntenettot som föreningen betalt uppgår till

    208 kr per fastighet för år 2016

Du som äger hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.

Detta meddelas endast på detta sätt.

STYRELSEN