Gällande betalning av medlemsavgifterna

Viktigt!

Tre gällande regler om betalning av medlemsavgifterna:

1. Det är beslutat att årsavgiften om 6480:- ska betalas vid 4 tillfällen. 4 kvartalsfakturor om 1620:- skickas ut i början av januari varje år. Förfallodag finns angiven på respektive faktura.

Vid inbetalning måste du tydligt ange vilken fastighet betalningen gäller.


Normalt krävs i en samfällighetsförening att medlemmarna själva håller sig informerade om avgifter och betalningsdag. Styrelsen har valt att debitera avgiften vid 4 tillfällen och att påminna genom att skicka fakturor. Det innebär dock ett merarbete och därför är det ytterst viktigt att de beslutade betalningsdagarna hålls.


2. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse att betala beloppet och påminnelseavgiften inom 14 dagar.

Styrelsen arbetar idéellt och det skapar kostnader och stort merarbete att kontrollera och påminna om betalning.


3. Om beloppen efter 14 dagar fortfarande inte betalts lämnas ärendet till Kronofogden för omedelbart verkställande.

Vår verksamhet lyder under Lagen om förvaltning av samfälligheter. Förfallna avgifter, även utan påminnelse, är direkt utmätningsbara och styrelsen har ansvar för att beslutade avgifter inkommer. Kronofogden är skyldig att verkställa utmätning omedelbart.

Utebliven betalning innebär också att tjänsterna i nätet kan komma att stängas av.


Två regler om betalning vid ägarbyte:


1. Den som säljer sitt hus betalar avgiften fram till det datum då ny ägare tillträtt fastigheten. Därefter betalar den nye ägaren.

Normalt tas avgifterna till Bara Fiber upp i den avräkningsnota som mäklaren bilägger köpekontraktet.


2. Föreningen kan komma att kräva den nye ägaren på avgifter upp till 1 år tillbaka som den gamla ägaren inte betalt.

Lagen säger att den gamla och den nye ägaren har solidariskt betalningsansvar upp till ett år tillbaka.