Byanätsforum nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig till dig som är intresserad av vad som är på gång på bredbandsområdet på landsbygden.

I det tionde numret kan ni läsa om följande ämnen:

·         Frågor och svar

·         Uppdaterade mallar

·         Mer stöd till bredband på landsbygden

·         Personalliggare och fiberföreningar

·         Jordbruksverket förtydligar föreskrifter om stöd

·         Hur påverkas fiberföreningar av ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar

·         Coompanion omorganiserar sitt arbete till stöd för fiberföreningar

·         Konkurrensverket gillar fiberföreningar

·         Robustfiber.se

·         PTS webbplats uppdaterad

http://www.bredbandsforum.se/Global/byan%C3%A4tsforum/Nyhetsbrev/Byan%C3%A4tsforums%20tionde%20nyhetsbrev%20%E2%80%93%20oktober%202016.pdf