Angående säkerhetspaket

INFORMATION

Säkerhetspaket

Föreningens avtal med OWNIT angående gratis säkerhetspaket upphör att gälla 2015-12-31. Du som använder OWNITs paket kan antingen behålla det till ett pris av 49:- per månad (ordinarie pris) eller välja något annat säkerhetsprogram på marknaden.

Behovet av säkerhetspaket varierar stort. På marknaden finns program som täcker olika behov. Enkla program är gratis eller nästan gratis. Är din datautrustning ny finns oftast en viss säkerhet inbyggd i programmen.

Du har en månads uppsägningstid av OWNITs säkerhetspaket.

Styrelsen