INFORMATION NOVEMBER 2015

LÅN

Bara Fibers skuld per den 23 november uppgår till 10,2 mkr.

Vi har under verksamhetsåret 2014 återbetalt 1,8 mkr och under 2015 återbetalt 2,0 mkr.

Föreningen betalar banken en ränta på 1,314% på lånat kapital. Man kan anta att vi är skuldfria om ca 5.5 år.

FAKTURERINGSAVGIFT

Ownit har aviserat att i fortsättningen ta ut en faktureringsavgift på 35 kr per pappersfaktura.

Styrelsen rekommenderar att ni alla ansöker om autogiro.

FLER KANALER TILL BASPAKETET

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman 2016 att baspaketet för TV-kanaler utökas med Animal Planet och BBC World News fr o m 2016-04-01.