Information till ny ägare

VÄLKOMMEN TILL BARA FIBER!

 

Detta informationsblad innehåller allmän information till dig som har köpt/håller på att köpa en fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber).

 

Som ny (eller blivande) ägare av ansluten fastighet är det viktigt att du förstår vad det innebär att vara medlem och ansluten till fibernätet.

 

Sammanfattningsvis innebär medlemskapet följande:

 • Lagfaren ägare av fastigheten blir automatiskt medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.

 • Som medlem får du tillgång till Sveriges förmodligen mest prisvärda fibernät.

 • Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

 • Du får som medlem ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har tecknat avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV

 • En medlem betalar varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om medlemmen väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.

 • Avgiften är för närvarande 540:-/mån (betalas per kvartal). Från ca mitten av 2019 beräknas avgiften att kunna halveras eftersom föreningens lån då har amorterats klart.

 • Som ny ägare tar du själv kontakt med Sydantenn och Ownit för att meddela att du ska flytta in i fastigheten så att tjänsteutbudet flyttas över på dig och att du kan teckna eventuella tilläggstjänster/TV-boxar m.m.

 • Du är ansvarig att säkerställa att fiberkabeln som är förlagd på din tomt/fastighet inte skadas. Om du skulle skada fibern, ex vid grävarbete, blir du själv ersättningsskyldig. Säkerställ att du vet var fibern är förlagd på din tomt och se till att detta är dokumenterat i “huspärmen”. Det finns även nätkartor på hemsidan där fiberns förläggning finns utritad.

 • Vid ägarbyte har säljaren har ett solidariskt ansvar med köparen om att alla kvartalsavgifter har betalts. Som blivande ägare bör du därför kontrollera att alla avgifter är betalda innan köpet har genomförts (i annat fall tar du som ny ägare över tidigare ägares obetalda avgifter).

 • En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad varje år).

 • En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 

Om fibernätet

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har under åren 2012-2013 investerat och byggt i ett gemensamt fibernätverk i Bara som kan utnyttjas för tjänsterna internet, telefoni och TV. Ca 650 fastigheter är anslutna till samfälligheten (augusti 2018).

Det finns fastigheter inom området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen.

Föreningen har ett kollektivt tjänsteutbud med Ownit och Sydantenn som löper ut slutet av 2018 (från januari 2019 kommer tjänsterna att levereras av Ownit och Telenor).

 

Tjänstefördelaren

På insidan av din fastighet finns en tjänstefördelare dit inkommande fiber är svetsad/ansluten. Tjänstefördelaren omvandlar signalerna i fibern till tjänster (internet, telefoni samt TV). Tjänstefördelaren och också inbyggd router och Wi-Fi funktion.

Tjänstefördelaren är en förutsättning för leveransen av tjänsterna. Den är fast monterad och får endast demonteras av tjänsteleverantörens fibertekniker. Om man har behov av mer avancerad router/Wi-Fi går det att att egen router till tjänstefördelaren, då bör man kontakta Ownit så att de kan göra nödvändiga inställningar i tjänstefördelaren (de ställer porten i “bryggat läge”).

 

Tjänsteutbud

Det kollektiva tjänsteutbudet (fram till januari 2019):

 

Tjänst

Leverantör

Beskrivning

Internet

Ownit

1000Mbit (1Gbit)

Telefoni

Ownit

IP-telefoni från Ownit med 0:- månadsavgift, 0:- flytt av nummer (samtalsavgifter tillkommer)

TV

Sydantenn

21 st TV-kanaler från Sydantenn. Möjlighet till individuella tillval (ex TV-paket).

 

För teknik o inkopplingsinstruktioner, se hemsidan under “Leverantörsinfo”


Obs! Nytt tjänsteavtal från januari 2019 vilket innebär förändringar i TV tjänsten samt uppgradering av tjänstefördelare. För mer info se hemsidan.

Betalning av kvartalsavgiften
När du är medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber betalar du varje kvartal en avgift som består dels av en avgift för finansieringen (ränta + amortering) av fibernätet samt administrativa kostnader för att driva föreningen och dels en avgift för det kollektiva tjänsteutbudet

Kvartalsavgiften är 1.620:- (540:-/mån). 4 st fakturor (1 för varje kvartal) delas ut i början av varje år. Förfallodatum för respektive kvartalsfaktura är: 31-januari, 30-april, 31-juli samt 31-oktober.

Säljaren ska lämna över eventuella resterande obetalda fakturor till dig som ny ägare av fastigheten. Om du saknar en faktura går det bra att betala genom att betala 1.620:- till bankgiro 139-3099 och ange fastighetsbeteckningen.

Under mitten av 2019 beräknas föreningens lån beräknas vara helt amorterade vilket innebär att avgiften beräknas att kunna halveras.

Kontakta tjänsteleverantören
Du tar själv kontakt med Sydantenn och Ownit för att meddela att du ska flytta in i fastigheten så att tjänsteutbudet flyttas över på dig och att du kan teckna eventuella tilläggstjänster/TV-boxar m.m. (glöm inte att tala om att fastigheten ingår i Bara Fiber).

OBS eftersom vi får ny TV leverantör från januari 2019 rekommenderar vi att du inte köper någon (dyr) TV-box från Sydantenn eftersom den inte kan användas med den nya leverantören (Telenor).

 

Felanmälan och hjälp

Du kontaktar respektive tjänsteleverantör för hjälp eller om tjänsten inte fungerar som den ska. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under “Leverantörsinformation / Felanmälan”.

 

Information till medlemmarna
All information till medlemmarna läggs ut på vår hemsida www.barafiber.se.

Ofta gör vi också ett inlägg på Facebook (facebook.com/barafiber) med hänvisning till att vi lagt in ny information på hemsidan.Om du behöver komma i kontakt med styrelsen
Om du undrar över något eller behöver hjälp är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .


Lycka till med din nya bostad och vi hälsar dig varmt välkommen till vår samfällighetsförening!

 

/ Styrelsen för Bara Fiber

Information till mäklare

BARA FIBER INFORMATION TILL MÄKLARE

Om du fått ett uppdrag att sälja en fastighet som ingår gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 (Samfällighetsföreningen Bara Fiber) ser vi gärna att du tar del av detta informationsblad så att du kan ge en presumtiv köpare korrekt information.

 

Månadskostnad Samfällighetsföreningen Bara Fiber

Svedala Värby GA:27 förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber. Föreningen äger det fibernätverk som anlagts i Bara och som driftsattes slutet av år 2013. För närvarande (Juni 2018) är ca 650 fastigheter anslutna till nätverket. För att finansiera installation av fibernätet har samfällighetsföreningen tagit upp ett lån. Kostnaden för lån och amortering utgör den större delen av den månadskostnad på 540 kr som varje medlem måste betala. Avgiften betalas i förskott varje kvartal och fakturor (för samtliga 4 kvartal) skickas ut 1 gång/år.

 

När föreningens lån är färdigbetalt (beräknat till sommaren 2019), kommer varje medlem enbart att betala för tjänsteutbudet samt löpande kostnader för underhåll och förvaltning av gemensamhetsanläggningen vilket då kommer att innebära en halvering av månadskostnaden.

 

Avräkning av kvartalsfaktura vid tillträdesdagen

Vid ägarbyte har säljare och köpare ett solidariskt betalningsansvar. Eventuell kvartalsfaktura som är betald av säljaren, men som avser tid då köparen tillträtt fastigheten bör lämpligtvis hanteras med avräkning vid överlåtelsen av fastigheten (samt eventuella redan utdelade kommande kvartalsfakturor lämnas över till nya ägaren).

 

Efteranslutning

Det finns fastigheter i området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen från början, men det finns möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad då fiber är draget till tomtgränsen. På www.barafiber.se finns information om vad efteranslutning kostar.

 

Viktigt för en köpare att känna till

 •  Köparen blir som lagfaren ägare av fastigheten medlem i samfälligheten och därmed delägare i det gemensamma fibernätet.
 •  Köparen får tillgång till Sveriges förmodligen mest prisvärda fibernät.
 •  Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.
 •  Köparen får ta del av det kollektiva tjänsteutbud som samfälligheten har avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni samt TV.
 •  En medlem betalar varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om medlemmen väljer att inte utnyttja hela, eller delar av det kollektiva tjänsteutbudet.
 •  Säljaren har ett solidariskt ansvar med köparen om att avgiften betalats. Köparen bör därför kontrollera att alla avgifter har betalats innan köpet har genomförts.
 •  En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman (ca mars månad).
 •  En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.

 

Vilka tjänster ingår i föreningens tjänsteutbud?

Internet: 1000Mbit från Ownit

Telefoni:  IP-telefoni från Ownit

TV:  Basutbud ca 20 kanaler från Sydantenn med möjlighet att välja ytterligare kanalpaket som individuellt val.

 

www.barafiber.se under leverantörsinformation finns mer detaljer kring de olika tjänsterna.

(årsstämman beslutade i Mars 2018 att ej förnya tjänsteavtalet med Sydantenn, därför kommer från januari 2019 TV tjänsten i stället att levereras av Ownit/Telenor)

Hänvisa gärna presumtiva köpare till www.barafiber.se så att de kan se vad det innebär att bli medlem i föreningen och om de så önskar själva kan ta kontakt med samfälligheten Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för eventuella frågor.

 

/Styrelsen för Samfälligheten Bara Fiber

Detta dokument som pdf finns här

Kontaktinformation

Kontaktinformation

 

Felanmälan TV - Sydantenn kundtjänst  040-601 22 22  Helgfri måndag-fredag kl 8.00-20.00
Helgdagar kl 10.00-20.00
Se även information här
Felanmälan Internet o telefoni - Ownit kundtjänst  08-525 073 00 Vardagar 08:00 - 22:00
Helgdagar 10:00 - 19:00
Se även information här
Bara Fiber Styrelsen   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    
Bara Fiber Fakturafrågor   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    
Bara Fiber Flyttanmälan   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Se även information här

Avdrag, inkomstdeklaration

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät.

Räntenettot som föreningen betalt uppgår till 160:- per fastighet för år 2017 (beloppet för 2016 är 212:-per fastighet). Du som äger hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.