Nyanslutningar 2018, betalningsalternativ

Alternativ engångsbetalning

Samfällighetsföreningen Bara Fibers ekonomi utvecklas bättre än väntat. Av föreningens ursprungliga skuld på 14.0 mkr kan vi nu (november 2017) efter ytterligare ett år återstår enbart 2,9 mkr av skulden. Momsåterbäringen på 2,7mkr har bidragit i sin helhet att reducera skulden. Nya anslutningar kan ske vid varje kvartalsskifte under 2018, men då måste vi ha fått Er anmälan minst 1,5 månader före anslutningen. Anmäl Er nu!

Avgiften höjs under 2018 i samma takt som tidigare och nyanslutna medlemmar betalar av på lånet, 750:-kr/kvartal.
Alltså betalar Du följande engångssumma senast den:

  • 15/2 2018 19.750:-kr för anslutning senast 1/4 2018.
  • 15/5 2018 20.500:- kr för anslutning senast 1/7 2018.
  • 15/8 2018 21.250:- kr för anslutning senast 1/10 2018.
  • 15/11 2018 22.000:- kr för anslutning senast 1/1 2019.

Nyanslutna betalar dessutom samma månadsavgift som övriga, 540:-kr/mån, tills föreningens lån i dess helhet har återbetalts. Därefter halveras månadsavgiften.


Alternativ Delbetalning

Samfällighetsföreningen Bara Fibers styrelse har beslutat att from 2018-07-01 kan anslutningsavgiften enligt alt engångsavgift delbetalas enligt nedan.

Exempel:
Nyansluten, Delbetalning, tid för betalning

  • 1/7 2018 700;-kr +7900;-kr +250;-kr(adm. kostn.)
  • 1/8 2018 700;-kr
  • 1/9 2018 700;-kr
  • 1/10 2018 700;-kr

Osv osv, Totalt 18 ggr=12600;-kr
Summa totalt 20500;-kr+250;- kr

Denna betalning utgör ersättning för anslutning av fastighet till Samf. Bara Fibers fibernät. Summan 20500:-kr förändras enligt ”Alternativ engångsbetalning”.

Ring eller maila:
Bengt Ohlsson tel 040 44 73 27 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Jonathan Wetterström 070 649 02 28 eller  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Tveka inte, Bara Fiber är en mycket god affär för alla anslutna.
STYRELSEN

 

 

Dagordning årsstämma 2018

DAGORDNING
för årsstämma
söndagen den 11 mars kl.16.00 på Värbygården.
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelse, Bil 1 o 2
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Framställning från medlemmar, motioner, P G Skoog, Bil 3
7. Framställning från medlemmar, motion, Thurban Bil 4
8. Ersättning till styrelsen och revisorer
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018 och 2019
Bil 5, samt fastställande av debiteringslängd, Bil 6
10. Redovisning av nytt tjänsteavtal.
11. Årsstämman beslutar att uppdrar åt styrelsen att
slutförhandla och teckna nytt avtal from 2019-01- 01.
12. Val av styrelse, ordförande och suppleanter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor

Dagordning
https://drive.google.com/open?id=1UMGduHvzGrE50PLR1Y3boMg7Vf7akwSj 

Verksamhetsberättelse 2017
https://drive.google.com/open?id=1s1I1i_xaGqJowc-rPjE_FxZqicx1Ymje 

Bokslut 2017
https://drive.google.com/open?id=155e2nzGvGioSWwpMRYe-8JlfcNjkfUmQ

Utgifts-inkomststat 2018-2019
https://drive.google.com/open?id=1Id3qz_IVxEf2ffvaoyHllvnbCJHVyN4V

 

 

Meddelande om årsstämma

Samf. Bara Fiber håller årsstämma på Värbygården den 11 mars kl 16:00, 2018
Dagordning enligt stadgar
Dagordning kan läsas på vår hemsida 14 dagar före stämma
STYRELSEN